DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 7482 (1/1)
Pocta msgr. PhDr. profesorovi Jozefovi Vavrovičovi báhoňskému rodákovi. [Zost.]: Jankovič, Vendelín. Verbum v Košiciach pre Kruh priateľov Jozefa Vavroviča v Báhoni 1993. 175 s., obr. príl. [Zozbierané práce Jozefa Vavroviča.]
    [Z obsahu]: VAVROVIČ, Jozef: Vlastný životopis, s. 5-11; VAVROVIČ, Jozef: Duchovný profil Otca biskupa Andreja G. Grutku, s. 63-67; VAVROVIČ, Jozef: Slovenskí jezuiti v Kanade (1952-1977), s. 68-72; HRUŠOVSKÝ, Dominik: Pol storočia kňazskej služby, s. 82-84; LACKO, Michal: Laudatio Jozefa Vavroviča, s. 85-88; JANKOVIČ, Vendelín: Dejiny Báhoňa do roku 1945, s. 93-138; JANKOVIČ, Vendelín: Dejiny Báhoňa v roku 1945-1992, s. 139-148.
OHLASY: rec.: Jankovič Vendelín, Dejiny troch obcí na Vištuckom potoku. SlArchiv 30, 1995, č. 1, s. 126-128. [Týka sa štúdie "Dejiny Báhoňa", s. 139-148.]
Báhoň [okres Bratislava-vidiek]; okres: Bratislava-vidiek; Vištucký potok; Vavrovič Jozef; Grutka Andrej G.;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: