DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 692 (1/245)
Baxa, Peter : Vplyv Dunaja na osídlenie historického jadra Bratislavy v praveku. In: Študijné zvesti AÚ SAV 26-I - Vývoj životného prostredia v praveku, vo včasnej dobe dejinnej a v stredoveku, 1990, s. 129-143. Rés. nem., rus.
Bratislava; Dunaj;

MFN 780 (2/245)
Bystrický, Valerián : Hospodárske a kultúrne vzťahy medzi dunajským a balkánskym priestorom od viedenského kongresu. [27.-30.3.1990] 38, 1990, s. 749.


MFN 803 (3/245)
Chriaštelová, Ľ. - Hakl, J. - Lwnharčík, M. : Gen.Dr. Milan Rastislav Štefánik. Ivanka pri Dunaji. Ivanka pri Dunaji, Miestny národný výbor 1990. 4 s. [Informačná katalóg.]
Ivanka pri Dunaji; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 898 (4/245)
Dunajské ramená v Bratislave. Mapy 17. - 19. storočia. [Najstaršia mapa je z roku 1698 od neznámeho autora, druhá je z roku 1712, vyhotovil ju viedenský inžinier]: Marinoni. [Tretiu mapu vyhotovil v roku 1753 Mikoviniho žiak]: Fritsch, A. E. [Štvrtú vyhotovil v roku 1809]: Mayer, F. Br., Slovenská kartografia 1990, súbor 4 faksimíl v obálke.[Originály máp sú v Archíve mesta Bratislavy.]
    OHLASY: Semotanová Eva, ČČH 91, 1993, č. 1, s. 138.
Dunaj; Marinoni; Mikovíni Samuel [1686-1750]; Fritsch, A. E.; Mayer, F.;

MFN 1012 (5/245)
Granasztói, Gyorgy : Die Urbanisierung des Donauraums im 16.-18.Jahrhundert. In: Etudes Historiques Hongroises 1990 publiées á l'occasion du XVIIe Congrés International des Sciences Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois. Zv. 1. Settlement and Society in Hungary. Bp., Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences 1990, s. 97-128.
Dunaj;

MFN 1383 (6/245)
Kuzmová, Klára : Pracovná porada o Výsledkoch archeologických výskumov v oblasti výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros na Dunaji. [Nové Vozokany, 6.-7.10.1988] SlArch 38, 1990, č. 1, s. 213-214. Rés. rus.
Gabčíkovo; Nagymaros;

MFN 1592 (7/245)
Novotná, Mária : Der Karpatisch-Donauländische Typ der Brillenfibel. ZbF a PedFUKom-Musaica 20, 1987 (vyd. 1990) s. 121-130. Rés. slov.
Karpaty; Dunaj;

MFN 2233 (8/245)
Bohunský, Juraj : Po Dunaji do sveta. HR 2, 1991, č. 10, s. 41.
Dunaj;

MFN 2679 (9/245)
Janota, Dušan M. : Slovenský stredný Dunaj, nápor proti Trianonu a Gabčíkovo - Nagymaros. Br., Dušan Janota 1991. 71 s.
Gabčíkovo; Nagymaros;

MFN 3048 (10/245)
Mlynka, Ladislav : Na brehu Malého Dunaja. Pobrežný kolový mlyn v Tomášikove. Pamiatky a múzeá 1991, č. 2, s. 27-28.
mlyny kolové; Tomášikovo; Dunaj Malý; Malý Dunaj;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: