DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 5169 (1/2)
Ripka, Ivor : Životné jubileum zahraničného slovakistu. SlR 57, 1992, č. 4, s. 238-240. [Daniel Dudok - profesor slovenského jazyka na Filozofickej fakulte v Novom Sade.]
Dudok Daniel;

MFN 5804 (2/2)
Atlas slovenských nárečí v Maďarsku = Atlas der slowakischen Mundarten in Ungarn. [Zost.]: Fügedi, Erik - Gregor, Ferenc - Király, Péter. Bp., Slovenský ústav Zväzu Slovákov v Maďarsku 1993. 223 s. + mapy: I.-III. orientačné mapy, 1.-235. mapy jazykových javov.
    OHLASY: Rec.: Kovačevičová Soňa, SlNár 42, 1994, č.2, s.367-369; tiež rec. Király Péter, Studia slavica 38, 1993, č. 3-4, s. 339-342; tiež rec.: Zsiláková Mária, Studia slavica 39, 1994, č. 1-2, s. 129-131; Žigo Pavol, JazČ 45, 1994, č. 1, s. 60-62; tiež anot.: Slavkovský Peter, Atlas of the Folk Culture of the Slovaks in Hungary. Human Affairs 5, 1995, č. 2, s. 195; tiež rec.: Dudok Daniel, Nad Atlasom slovenských nárečí v Maďarsku. Slavica Slovaca 31, 1996, č. 2, s. 153-164. [Slovensko-nemecké dvojjazyčné vydanie.]
Slováci, Maďarsko; nárečia slovenské; atlas nárečí;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: