DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 29451 (1/3)
Tkáč, Marián : Osobnosti bánk a spoločenského života. In: Ľudia, peniaze, banky. Br., Národná banka Slovenska, Odbor verejných informácií vo vyd. Academic Electronic Press 2003, s. 453-465. Rés. angl. s. 520-521 Leading Personalities in Banking and the Community.
osobnosti bánk; banky; Pauliny-Tóth Viliam [1826-1877]; Francisci Ján [1822-1905]; Príleský Tadeáš [1826-1895]; Hodža Milan [1878-1944]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Galbavý Ján [1800-1884]; Kmeť Andrej [1841-1908]; Martinček Jozef [1855-1937]; Nečesálek Karol [1865-1936]; Bodnár Július [1870-1935]; Tiso Jozef [1887-1947]; Gazdík Eduard; Blaho Pavol [1844-1938]; Závodník Štefan [1813-1885]; Bella Metod Matej [1869-1946]; Okánik Ľudovít [1869-1944]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Jurkovič Samuel [1796-1873]; Ormis Samuel [1824-1875]; Markovič Július [1860-1913]; Blaho Pavel [1867-1927]; Lichard Daniel Gabriel [1812-1882]; Kubány Valér [1883-1936]; Daxner Štefan Marko [1822-1892]; Veselovský František [1845-1917]; Milec Ján [1847-1901]; Štefanovič Miloš [1854-1904]; Gacek Mikuláš [1895-1971]; Clementis Vladimír [1902-1950]; Vansová Terézia [1857-1942]; Tajovský Jozef Gregor [1874-1940]; Hečko František [1905-1960]; Balko Ján [1901-1992]; Hviezdoslav Pavol Országh [1849-1921]; Koričánsky Gustav Adolf [1886-1947]; Daxner Ivan [1860-1935]; Straka Ján [1858-1934]; Bobula Ján [1844-1903]; Skyčák Ferko [1870-1953];

MFN 39239 (2/3)
Tobolka, Marek : Doba a život Ivana Daxnera (1860-1935). In: Čriepky z dejín Slovenska. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta 2008. 247 s. s. 122-135.
1860-1935; banky; Tatra banka; Daxner Ivan [1860-1935];

Zdrojový dokument (Čriepky z dejín Slovenska.)

MFN 40950 (3/3)
Tobolka, Marek : Osobnosť Ivana Daxnera (1860-1935). Gemer-Malohont 5, 2009, s. 65-71.
bankári slovenskí; Daxner Ivan [1860-1935];

Zdrojový dokument (Gemer-Malohont)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: