DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 5484 (1/60)
Tibenský, Ján : Ako žili naši predkovia za panstva Fuggerovcov a čo za to museli dávať svojej zemepanskej, cirkevnej a štátnej vrchnosti. Budmerice, Obecný úrad 1992. 13 s. Ed. Korene. Prednášky z dejín Budmeríc, prednáška č. 2.
Budmerice [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Červený Kameň; Fugger [rod];

MFN 5486 (2/60)
Tibenský, Ján : Počiatky Fuggerovského panstva. Budmerice, Obecný úrad 1992. 15 s. Ed. Korene. Prednášky z dejín Budmeríc, prednáška č. 1.
Budmerice [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Červený Kameň; Fugger [rod];

MFN 5865 (3/60)
Bartík, Juraj : Hromadný nález bronzov z Budmeríc-Jablonca. ZbSNM 87-Archeológia 3, 1993, s. 13-20. Rés. nem.
Budmerice-Jablonec;

MFN 6221 (4/60)
Dvořák, Pavel : Podivný barón. Kniha o nevšednom osude baróna Emila Friedricha Johannesa Hoenniga O`Carroll. [Doslov nap.]: Formánek, Alexander. Budmerice, Vyd. RAK a Mestské zastupiteľstvo Púchov 1993. 179 s. [Barónove archeologické objavy.]
Púchov; Hoennig O`Carroll Emil Friedrich Johannes;

MFN 7908 (5/60)
Tibenský, Ján : Fuggerovské poriadky alebo štatúty pre novomenovaných richtárov, prísažných a poddaných v živote Budmeričanov. Budmerice, Obecný úrad 1993. 25 s. + pramene a literatúra. Ed. Korene. Prednášky z dejín Budmeríc, prednáška č. 3.
Budmerice [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Červený Kameň; Fugger [rod];

MFN 7909 (6/60)
Tibenský, Ján : Každodenný život v Budmericiach v časoch Fuggerovského panstva. Budmerice, Obecný úrad 1993. 20 s. Ed. Korene. Prednášky z dejín Budmeríc, prednáška č. 5.
Budmerice [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Červený Kameň; Fugger [rod];

MFN 7910 (7/60)
Tibenský, Ján : Na historickú scénu prichádzajú Pálffyovci - noví zemepáni Budmeríc. Budmerice, Obecný úrad 1993. 30 s. Ed. Korene. Prednášky z dejín Budmeríc, prednáška č. 6.
Budmerice [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Červený Kameň; Pálfi [rod]; Pálffy [rod];

MFN 7911 (8/60)
Tibenský, Ján : Obyvateľstvo Budmeríc v druhej polovici 16. a 17. storočia. Budmerice, Obecný úrad 1993. 23 s. Ed. Korene. Prednášky z dejín Budmeríc, prednáška č. 7.
Budmerice [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Červený Kameň;

MFN 7912 (9/60)
Tibenský, Ján : Pridružená výroba Fuggerovcov ako feudálnych zemepánov v Budmericiach a v budmerickom chotári. Budmerice, Obecný úrad 1993. 22 s. Ed. Korene. Prednášky z dejín Budmeríc, prednáška č. 4.
Budmerice [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Červený kameň; Fugger [rod];

MFN 8502 (10/60)
Čavojský, Ladislav : Podklady pre divadelné dejiny ochotníkov. SlDiv 42, 1994, č. 2, s. 169-186.
Budmerice [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Šurany [okres Nové Zámky]; okres: Nové Zámky; Bánov [okres Nové Zámky]; okres: Nové Zámky; Strážske [okres Michalovce]; okres: Michalovce; Prievidza; Šútovce; Žabokreky; Lipovec; Hubová [okres Ružomberok]; Dubové; Kokava nad Rimavicou; Spišská Nová Ves; Martin; Liptovský Hrádok [okres Liptovský Mikuláš]; okres: Liptovský Mikuláš; Nové Mesto nad Váhom; Strážske [okres Michalovce]; okres: Michalovce;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: