DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 6982 (1/3)
Kultúrne a historické pamiatky. Zv. 3. (Stredný Spiš). Regionálna odporúčajúca bibliografia. [Zost.]: Podvojská, Zuzana. Spišská Nová Ves, Okresná knižnica 1993. 105 s.
Spiš; Spiš stredný; Arnutovce; Baldovce; Beharovce; Betlanovce; Bijacovce; Brutovce; Buglovce; Bystrany; Danišovce; Dlhé Stráže; Doľany; Domaňovce [okres Spišská Nová Ves]; Dravce [okres Levoča]; Dúbrava; Gelnica; Granč-Petrovce; Harakovce; Harichovce; Helcmanovce; Henclová; Hincovce; Hnilčík; Hnilec; Hrabušice [okres Spišská Nová Ves]; Hrišovce; Chrasť nad Hornádom; Iliašovce [okres Spišská Nová Ves]; Spiš [región]; Jablonov; Jaklovce; Jamník [okres Spišská Nová Ves]; okres: Spišská Nová Ves; okres: Levoča;

MFN 17280 (2/3)
Brutovce 1268-1998. Publikácia venovaná 730. výročiu prvej písomnej zmienky o obci. [Zost.]: Kollárová, Zuzana. [Aut.]: Popovič, Michal - Vaško, Anton Ján - Komara, Vavrinec - Hrubec, Adolf. Brutovce, Obecný úrad - Pozemkové spoločenstvo 1998. 66 s., fot. príl.
OHLASY: anot.: Ďurková Mária, HČ 48, 2000, č. 2, s. 393-394.
obce, Slovensko; Brutovce;

MFN 48020 (3/3)
Marťák, Michal : Vplyv politických aktivít Eduarda Skalského na život v medzivojnových Brutovciach. Z minulosti Spiša 21, 2013, s. 181-192. Rés. nem. s. 192. Der Einfluss von Politischen Aktivitäten von Eduard Skalský auf das Leben in Brutovce in der Zwischenkriegszeit.
politici; kňazi; 1875-1963; Brutovce [okres Levoča]; okres: Levoča; Skalský Eduard [1875-1963];

Zdrojový dokument (Z minulosti Spiša)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: