DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1527 (1/43)
Milan Rastislav Štefánik. Zborník pri príležitosti 71. výročia smrti a 110. výročia jeho narodenia. [Zost.]: Uhlík, Peter. Brezová pod Bradlom, Spoločnosť M.R.Štefánika 1990. 28 s.
    Z obsahu: ŠTVRTECKÝ, Štefan: Štefánik a československá vzájomnosť, s. 3-6; HRONSKÝ, Marián: Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik a Slovensko, s. 6-8; RUŠIN, Vojtech: Milan Rastislav Štefánik - astronóm, s. 9-17; PODHORSKÝ, Dušan: Hviezdy skryté za oblakmi, s. 18-21; ZUBEREC, Vladimír: Milan Rastislav Štefánik vo frontových líniách, s. 22-25.
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 1625 (2/43)
Pamätník Bradlo 1990. Košariská - Brezová pod Bradlom 4. - 5. mája 1990. [Zost.]: Uhlík, Peter - Tvarožek, Ivan - Iždinský, Ján. Brezová pod Bradlom, Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika 1990. 15 s.
Bradlo; Brezová pod Bradlom [okres Myjava]; okres: Myjava; Košariská [okres Myjava]; okres: Myjava; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 2339 (3/43)
Danek, Ján : Príťažlivosť hviezd a rodného kraja. (O živote a diele Milan Rastislav Štefánika.) Brezová pod Bradlom, Spoločnosť M.R.Štefánika 1991. 125 s.
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 2462 (4/43)
Fülop, Oto : Za mrežami a na úteku. O živote falšovateľa peňazí Alfreda Donadieua. Br., Bradlo 1991. 127 s.
Donadieu Alfred;

MFN 3085 (5/43)
Nešpor, Jaroslav : Za zemplínskymi hradmi. 5. Na stratenej varte. KrSl 68, 1991, č. 5, s. 6-9. [Tibavský hrad, Bradlo pri Podhorí]
Tibavský hrad; Bradlo pri Podhorí; Zemplín;

MFN 3927 (6/43)
Čilinská, Zlata : Slovania a Avarský kaganát. Výpoveď staroslovanského pohrebiska v Želovciach. Br., Bradlo 1992. 109 s. Rés. nem., angl.
Želovce;

MFN 6197 (7/43)
Dubček známy neznámy. [Zost.]: Michalová, Tereza. Br., Bradlo 1993. 156 s. [Zborník spomienok priateľov a spolupracovníkov.]
Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 6523 (8/43)
Herman, Juraj : Garbiari v Brezovej pod Bradlom. ZbSNM 87-História 33, 1993, s. 5-14. Rés. angl., nem.
Brezová pod Bradlom [okres Myjava]; okres: Myjava;

MFN 7196 (9/43)
Michalovič, Peter : Michal Kútzky. 1828 (Skalica) - 1899 (Brezová pod Bradlom). Záhorie 2, 1993, č. 5-6, č.6/s. 7.
Skalica; Brezová pod Bradlom [okres Myjava]; okres: Myjava; Kútzky Michal;

MFN 7321 (10/43)
Nuoška, Andrej : Stredoslovenské konfrontácie. Br., Bradlo 1993. 113 s. [Publikácia zaoberajúca sa dejinami stredného Slovenska.] Ed. národnovzdelávacia.
Slovensko stredné;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: