DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1357 (1/32)
Kubová, Anastázia - Valovič, Dušan. : Bojnice. Martin, Osveta pre MsNV Bojnice a ONV v Prievidzi 1990. 96 s.
Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 4357 (2/32)
Jamrich, Jozef - Hrdý, Ján - Beerová, Soňa : Balneomedicína v bojnických kúpeľoch kedysi a dnes. HNitra 15, 1992, s. 155-168.
Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 5148 (3/32)
Rebro, Augustín : Bojnické kúpele v starších literárnych pamiatkach. HNitra 15, 1992, s. 143-154.
Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 5320 (4/32)
Sto rokov dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bojniciach 1892 - 1992. [Red.]: Holička, Ján. Bojnice, Mestský úrad 1992. 16 s.
Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 5564 (5/32)
Valach, Július : Z činnosti slovenskej účastinnej spoločnosti na hornej Nitre. [Problematika podstatných zložiek Baťovej firmy na Slovensku, a to konkrétne Obuvníckeho závodu v Partizánskom, Obyckých hnedouhoľných baní pri Zlatých Moravciach, Mramorových lomov v Tuhári pri Lučenci a kúpou Bojnického zámku a kupeľov v Bojniciach.] HNitra 15, 1992, s. 70-76.
Nitra horná [región]; Partizánske; Zlaté Moravce; Tuhári; Lučenec [okres]; Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza; Baťa Tomáš;

MFN 7392 (6/32)
Papco, Ján : O reštaurovaní barokových obrazov, nevšednom experimente a dobrodružnom hľadaní súvislostí. Pamiatky a múzeá 1993, č. 4, s. 36-38. [Výstava na Bojnickom zámku.]
Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 15739 (7/32)
Karasová, Zuzana : Podivný gróf Pálfi a Bojnice. Vášnivý zberateľ. HR 8, 1997, č. 5, s. 12-13.
Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza; Pálfi Ján [1829?-1908]; Pálffy Ján [1829?-1908];

MFN 16352 (8/32)
Papco, Ján : Znovuobjavené dielo Abrahama Janssensa v Bojniciach. Pamiatky a múzeá 1997, č. 4, s. 46-49.
Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza; Janssens Abraham 1575-1632;

MFN 16521 (9/32)
Remiašová, Marta - Malečková, Katarína - Bóna, Martin : Výskum Archívneho krídla hradu Bojnice. Pamiatky a múzeá 1997, č. 4, s. 25-27.
Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 16522 (10/32)
Remiašová, Marta : Stredoveké mestá v regióne hornej Nitry vo svetle archeologických výskumov ArchHist 22 1997, s. 99-102. - S. 102 Res.: Medieval towns in the region of the Upper Nitra in the light of archeological researches.
Prievidza; Bojnice [okres Prievidza]; Nitrianske Pravno [okres Prievidza]; Nitra horná [región]; okres: Prievidza;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: