DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 28 (1/101)
Novotný, Bohuslav : Najstaršie roľnícke osady na Slovensku. Br., Štátne telovýchovné nakladateľstvo v Prahe 1954. 30 s.


MFN 201 (2/101)
Dejiny Slovenska I. (Do roku 1526.) [Vedúci aut. tímu]: Marsina, Richard. [Aut. kol.]: Chropovský Bohuslav - Vladár, Jozef - Marsina, Richard - Ratkoš, Peter - Vozár, Jozef - Sopko, Július. Br., Veda 1986. 534 s.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 284 (3/101)
Chropovský, Bohuslav : Die Slawen. Historische, politische und kulturelle Entwicklung und Bedeutung. Praha, Orbis 1988. 343 s. Reg.


MFN 740 (4/101)
Bohuslav V bunkri hladu. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1990. 212 s. Vyšlo v spolupráci so Slovenským ústavom Cyrila a Metoda v Ríme. [Kolbe Maximilián - svätec - biografia faktografická.]
Kolbe Maximilián;

MFN 770 (5/101)
Bublincová, Bohuslava - Holčík, Štefan : Bratislavské fontány. Br., Tatran 1990. 96 s.
Bratislava;

MFN 873 (6/101)
Die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen beim Aufbau des Kraftwerksystems Gabčíkovo-Nagymaros. Nové Vozokany 6.-7. oktober 1988. Sammelband von Beiträgen. [Red.]: Chropovský, Bohuslav. Nitra, Archeologický ústav SAV Nitra 1990. 132 s. Rés. slov., maď.
Gabčíkovo; Nagymaros;

MFN 1072 (7/101)
Hlava, Bohuslav : Agrárna otázka v Rusku na začiatku 20. storočia. ZbFFUKom-Historica 37, 1987 (vyd. 1990) s. 121-137. Rés. rus., nem.


MFN 1073 (8/101)
Hlava, Bohuslav : Smrť "proroka revolúcie". HR 1, 1990, č. 1, s. 20-21. [Lev Davidovič Trockij]
Trockij Lev Davidovič;

MFN 1591 (9/101)
Novotná, Mária - Novotný, Bohuslav : Pravek Európy 3. Skýti. Br., Univerzita Komenského 1990. 124 s. [Vysokoškolská učebnica.]


MFN 1594 (10/101)
Novotný, Bohuslav - Novák, Peter : Zu einigen Problemen des Äneolikums in der Slowakei. ZbF a PedFUKom-Musaica 20, 1987 (vyd. 1990), s. 131-143. Rés. slov.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: