DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 8 (1/2126)
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Dodatky a příspěvky ke knihopisu. Praha, 1925 - 1996.
OHLASY: anot.: Frimmová Eva, HČ 45, 1997, č. 4, s. 693-695.
Bohemika; tlače české; tlače slovenské;

MFN 13 (2/2126)
Stodola, Emil Miloslav : Prelom. Spomienky, úvahy, štúdie. Praha, Leopold Mazáč 1933.
OHLASY: [rec.]: Kovačka Miloš, Prelom Emila Stodolu. BiografŠt 26, 1999, s. 123-129. [Liptovský Mikuláš - Bratislava]
pramene; politici slovenskí; bohemika; Stodola Emil [1862-1945];

MFN 43 (3/2126)
Macmillan, H. : The Blast of War (1939-1945). [Prel. z angl.] Londýn, Thompson Newspapers Limited 1967. 765 s.
OHLASY: anot.: Havlíček Juraj, Vojenská história 1, 1997, č. 2, s. 107-108.
Bohemika; vojna druhá svetová;

MFN 178 (4/2126)
Dějiny hmotné kultury. Zv. 1. Diel 1.-2. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1985. 997 s.
OHLASY: [rec.]: Slavkovský Peter, Geschichte der materiellen Kultur. Ethnologia slavica 21, 1990, s. 259-261.
kultúra hmotná; Bohemika;

MFN 565 (5/2126)
Sokolík, Viliam : Stále živé dielo národného umelca Karola Plicku. Obrazový archív 1, 1989, s. 11-44.
Bohemika; umenie; fotografi umeleckí; Plicka Karol [1894-1987];

MFN 824 (6/2126)
Čapek, Karel : Tatranské listy Olge. Výber z korešpondencie (1922-1930). [Prel. z češ., pozn., úv., text nap.]: Rusnáková, Ľuba. Poprad, Okresná knižnica - Okresné kultúrne stredisko 1990. 60 s. Ed. Tatranské listy.
pramene; Bohemika; literáti českí; vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české; Vysoké Tatry [pohorie]; Čapek Karel [1890-1938]; Scheinpflugová Olga;

MFN 888 (7/2126)
DÔverné vyznania. Z listov Karla Čapka Olge Scheinpflugovej z Trenčianskych Teplíc do Prahy 1921-1922. [Zost.]: Veliký, Ivo. [Úv. a pozn. nap.]: Tomčík, Miloš. Br., Správa kultúrnych zariadení pri Ministerstve kultúry SR pre Kruh priateľov českej kultúry 1990. 47 s.
Bohemika; pramene; literáti českí; listy; Trenčianske Teplice [okres Trenčín]; Praha; okres: Trenčín; Čapek Karel [1890-1938]; Scheinpflugová Olga;

MFN 1068 (8/2126)
Hét évszázad cseh irodalmából. Esszék és tanulányok. 2. köt. 1907-1933. [Sedem storočí českej literatúry. Eseje a štúdie. 2. zv. 1907-1933.] [Zost., úv. nap.]: Pašiaková, Jaroslava. [Pozn. a bibliografiu zost.]: Kováts, Piroska F. Br., Madách 1990. 192 s.
Bohemika; literatúra česká;

MFN 1257 (9/2126)
Kolejáci. Slovenskí študenti v Štefánikovej koleji v Prahe. [Sprac.]: Kováč, Dušan. [Aut.]: Gazdík, Ján - Choluj, Michal - Ján, Eugen - Kovaľ, Ján - Majerčík, Michal - Puškár, Július - Žbodák, Jakub - Magdolenová, Anna. Br., Smena 1990. 242 s. Ed. Orientácia.
    OHLASY: anot.: Holzer Gejza, HČ 40, 1992, č. 2, s. 266-267.
Bohemika; študenti slovenskí; vzťahy slovensko-české; Vzťahy česko-slovenské; Praha;

MFN 1647 (10/2126)
Pelikán, Jaroslav : Confessor between East and West. A Portrait of Ukrainaian Cardinal Josyf Slipyj. Grand Rapids, Michigan Wiliam B. Edmands Publishing Comp. 1990. 249 s.
OHLASY: rec.: Orosz László, Szlipij bíboros, az ukrán katolikus egyház újkori höse. KLIÓ 3, 1994, č. 1, s. 140-142.
Ukrajinci; Bohemika; kardinál ukrajinský; Slipyj Josyf;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: