DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 14323 (1/1)
Ruščák, František : Stručný životopis Michala Blichy a zoznam jeho publikovaných onomastických prác. Acta onomastica 37, 1996, s. 179-184.
Blicha Michal;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: