DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 7450 (1/7)
Petrovič, Vladimír : Luhačovice, symbol česko-slovenskej vzájomnosti. Záhorie 2, 1993, č. 4, s. 8-9. [Pavel Blaho.]
Luhačovice [CZ]; Blaho Pavel [1867-1927];

MFN 9761 (2/7)
Petrovič, Vladimír : Spomienky na Františka Víťazoslava Sasinka, Pavla Blahu st., Dr. Ľudovíta Okánika a J. K. Viktorina. Skalica, Záhorské múzeum 1994.
Sasinek František Víťazoslav [1830-1914]; Sasinek Franko Víťazoslav [1830-1914]; Blaho Pavel [1867-1927]; Okánik Ľudovít [1869-1944]; Viktorin Jozef Karol [1822-1874];

MFN 28300 (3/7)
Kováč, Dušan : Pavel Blaho. Človek, ktorý miloval život. In: Do pamäti národa. [Nap.]: Michálek, Slavomír - Krajčovičová, Natália a kol. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2003, s. 59-62, fot. [Skalica - Bratislava]
politici slovenskí; Československo; lekári slovenskí; Blaho Pavel [1867-1927];

MFN 29451 (4/7)
Tkáč, Marián : Osobnosti bánk a spoločenského života. In: Ľudia, peniaze, banky. Br., Národná banka Slovenska, Odbor verejných informácií vo vyd. Academic Electronic Press 2003, s. 453-465. Rés. angl. s. 520-521 Leading Personalities in Banking and the Community.
osobnosti bánk; banky; Pauliny-Tóth Viliam [1826-1877]; Francisci Ján [1822-1905]; Príleský Tadeáš [1826-1895]; Hodža Milan [1878-1944]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Galbavý Ján [1800-1884]; Kmeť Andrej [1841-1908]; Martinček Jozef [1855-1937]; Nečesálek Karol [1865-1936]; Bodnár Július [1870-1935]; Tiso Jozef [1887-1947]; Gazdík Eduard; Blaho Pavol [1844-1938]; Závodník Štefan [1813-1885]; Bella Metod Matej [1869-1946]; Okánik Ľudovít [1869-1944]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Jurkovič Samuel [1796-1873]; Ormis Samuel [1824-1875]; Markovič Július [1860-1913]; Blaho Pavel [1867-1927]; Lichard Daniel Gabriel [1812-1882]; Kubány Valér [1883-1936]; Daxner Štefan Marko [1822-1892]; Veselovský František [1845-1917]; Milec Ján [1847-1901]; Štefanovič Miloš [1854-1904]; Gacek Mikuláš [1895-1971]; Clementis Vladimír [1902-1950]; Vansová Terézia [1857-1942]; Tajovský Jozef Gregor [1874-1940]; Hečko František [1905-1960]; Balko Ján [1901-1992]; Hviezdoslav Pavol Országh [1849-1921]; Koričánsky Gustav Adolf [1886-1947]; Daxner Ivan [1860-1935]; Straka Ján [1858-1934]; Bobula Ján [1844-1903]; Skyčák Ferko [1870-1953];

MFN 32899 (5/7)
Lukáčková, Viera : V službách človečenstva. Skalica, Záhorské múzeum 2005. 116 s., obraz. príl.
politici slovenskí; Blaho Pavel [1867-1927];

MFN 36148 (6/7)
Hanula, Matej : Lekár slovenského poľnohospodárstva - Dr. Pavel Blaho. Záhorie 16, 2007, č. 4, s. 7-12, fot.
agrárnici; poľnohospodári; politici slovenskí; Blaho Pavel [1867-1927];

MFN 43696 (7/7)
Jurčišinová, Nadežda : Dr. Pavol Blaho - prívrženec česko-slovenskej spolupráce. Annales Historici Presovienses 11, 2011, č. 1, s. 73-88.
vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české; bohemika; 1867-1927; Česko; Blaho Pavol [1867-1927]; Blaho Pavel [1867-1927];

Zdrojový dokument (Annales Historici Presovienses)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: