DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 402 (1/49)
Bel, Matej : Turčianska stolica. [Prel. z lat.]: Sopko, Július. [Úv. a pozn. nap.]: Marsina, Richard. Martin, Osveta 1989. 98 s.
OHLASY: [rec.]: Čukan Jaroslav, Múzeum 35, 1990, č. 3, s. 90-91.
pramene; stolice; Turiec [stolica]; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 1431 (2/49)
Listy Mateja Bela. [Na vyd. pripr.]: Pavelek, Juraj. [Úv. štúdiu nap.]: Tibenský, Ján. [Pozn. jaz. upr.]: Košíková, Eliška. Martin, MS 1990. 502 s. + 8 s. obr. príl. Reg. menný, miestny. Ed. Monografie - Documenta Litteraria Slovaca 38.
    OHLASY: rec.: Niederhauser Emil, Századok 126, 1992, č. 3-4, s. 483-484; tiež: Horváth Pavol, HČ 40, 1992, č. 3, s. 386-388; tiež anot.: Eliáš Michal, LitArch 28/91, 1994, s. 228-230;
pramene; listy; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 2051 (3/49)
Wellmann, Imre : Bel Matyás Magyarország közgazdaságáról. [Matthias Bel über die Wirtschaft Ungarns.] Lymbus. Müvelödéstörténeti Tár 2, 1990, s. 183-197. Rés. nem.
Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 2064 (4/49)
Závadová, Katarína : Ilustrátori diel Mateja Bela a otázka vzniku osvietenskej ilustrácie na Slovensku. Kniha '89 1990, s. 95-107.
umenie; ilustrátori; maliari; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 5883 (5/49)
Bél Mátyás levelezése. [Zost.]: Tarnai, Andor. Bp., Balassi Kiadó 1993. 686 s., reg. menný, miestny.
pramene; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 7097 (6/49)
Mader, Ján : Matej Bel o Máste. Naše Záhorie 1993, [č. 1,] s. 20. [Osada pri Stupave.]
Mást; Stupava [región]; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 9851 (7/49)
Prikryl, Ľubomír Viliam : Prvky geografie obyvateľstva v diele Mateja Bela. GeogrČ 46, 1994, č. 1, s. 87-93. Rés. angl.
Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 10123 (8/49)
Szelestei, László N. : Bél Matyás és a magyar nyelvü pietista irodalom müvelöi. [Matej Bel a predstavitelia maďarskej pietistickej literatúry.] In: Pozsony - Pressburg - Bratislava. Br. - Bp., Kalligram - Regio 1994, s. 77-86. Rés. slov., nem.
Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 11154 (9/49)
Horváth, Pavol : Supralibros Mateja Bela Genealogicko-heraldický hlas 5, 1995, č. 1, s. 30-32.
Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 11624 (10/49)
Lupták, Ondrej : Matej Bel. In: Evanjelikárne kresťanstvo. Br., Vyd. ECM 1995, s. 5-13. Rés. angl.
Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: