DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2705 (1/20)
Kalendár významných osobností Rožňavského okresu 1991-1995. [Zost.]: Beckova, Hedviga. Rožňava, Okresná knižnica 1991. 78 s.
osobnosti; Rožňava [okres];

MFN 4291 (2/20)
Hrob Stibora z Beckova. HR 3, 1992, č. 8, s. 38.
Beckov [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom;

MFN 6226 (3/20)
Dvořáková, Daniela : Posledná vôľa beckovského pána. HR 4, 1993, č. 9, s. 29.
Beckov [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom;

MFN 6345 (4/20)
Fukári, Valéria : "Nesčsastliwu prihodu naznamost dawam". HR 4, 1993, č. 7, s. 30-31. [List Gaspara Akaya barónovi Johanovi Calischovi a jeho manželke Johane o požiari v Beckove r. 1796.]
Beckov [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom; Calisch Johan; Akay Gaspar;

MFN 11385 (5/20)
Kodoňová, Mária - Tóthová, Štefánia : Hrad Beckov. Br., Pamiatkový ústav 1995. 115 s.
Beckov [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom;

MFN 15795 (6/20)
Kodoňová, Mária : Beckovský hrad. [Die Burg Beckov.] Pamiatky a múzeá 1997, č. 3, s. 19-23.
Beckov [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom;

MFN 15976 (7/20)
Kužela, Leo : Jozef Miloslav Hurban. Spomienková slávnosť. [Beckov, 22.3.1997] Múzeum 42, 1997, č. 2, s. 40-41.
Hurban Jozef Miloslav [1817-1888];

MFN 16789 (8/20)
Ševčíková, Zuzana : Koryčanská Madona z Beckova. Zachránená socha. HR 8, 1997, č. 6, s. 22-23.
Beckov [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom;

MFN 17199 (9/20)
Beckov. Beckov, Obecný úrad 1998. Nestránkované.
obce, Slovensko; Beckov [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom;

MFN 18971 (10/20)
Šišmiš, Milan : Jozef Miloslav Hurban a kultúrne a literárne tradície Beckova. LML 28, 1998, s. 321-327.
Beckov [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom; Hurban Jozef Miloslav [1817-1888];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: