DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3 (1/166)
Čaplovič, Ján : Das Bartfelder Bad. Viedeň, Schrämbl 1817. 118 s.
OHLASY: [rec.]: Urbancová Viera, Prvý sprievodca po Bardejovských Kúpeľoch. Pamiatky a múzeá 2001, č. 1, s. 52-54.
sprievodca po Bardejovských Kúpeľoch; Bardejovské Kúpele; Bardejov;

MFN 787 (2/166)
Cesnaková-Michalcová, Milena : Divadlo v slovenských kúpeľných mestách. Balneologický spravodajca 29, 1990, s. 127-146. Rés. angl., nem.
Bardejov; Bardejovské Kúpele;

MFN 1168 (3/166)
Jankovič, Vendelín : Dve postavy zo začiatkov reformácie v Bardejove. 38, 1990, s. 639-650. [Wolfgang Schustel, Michal Radašin.] Rés. angl., nem. s. 649-650. Two Representatives of the Beginning of the Reformation in Bardejov. Zwei Gestalten aus dem Anfang der Reformation in Bardejov.
Bardejov; Schustel Wolfgang; Radašin Michal;

MFN 1440 (4/166)
Lovacký, Mikuláš : Stavebný vývoj v Bardejovských kúpeľoch od druhej polovice 19. do začiatku20. storočia. Balneologický spravodajca 28, 1989 [vyd.1990], s. 9-18. Rés. nem.
kúpele; zdravotníctvo; Bardejov;

MFN 2186 (5/166)
Bardejov. Mestská pamiatková rezervácia. [Nap.]: kol. aut. Br., Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti 1991. 98 s. Rés. angl., franc., nem.
mestá, Slovensko; mestské pamiatkové rezervácie; Bardejov;

MFN 2418 (6/166)
Dvořáková, Daniela : Zbojnícky list Bardejovčanom. HR 2, 1991, č. 3, s. 32-33.
zbojnícky list; Bardejov;

MFN 3593 (7/166)
Významné osobnosti Bardejova. [Zost.]: Guttek, František - Jászayová, Emília. Bardejov, Regionálne kultúrne stredisko 1991. 25 s.
Bardejov;

MFN 4125 (8/166)
Geografické názvy okresu Bardejov. Br., Slovenský úrad geodézie a kartografie 1992. 89 s.
Bardejov [okres];

MFN 4154 (9/166)
Gutek, František : Dielo majstrov pretrváva. KrSl 69, 1992, č. 7, s. 4-6. [Bardejov.]
Bardejov;

MFN 4419 (10/166)
Kalafus, Tibor : Židovské suburbium v Bardejove. Pamiatky a múzeá 1992, č. 2, s. 6-7.
Bardejov;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: