DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3519 (1/55)
Udvari, István : A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvü dokumentumai. Adatok a szlovák nép gazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában.) [Slovenské dokumenty urbárskej regulácie Márie Terézie. Údaje k dejinám hospodárskeho a spoločenského života slovenského žudu v 18.storočí. (Život žudu v rusínskych obciach na Spiši v dobe panovania Márie Terézie.)] [Z lat. prel.]: Ujj, Anna. [Úv. nap.]: Niederhauser, Emil. Nyíregyháza, György Kiadó 1991. 370 s. Reg. miestny. Ed. Vasvári Pál társaság füzetei 4. [Umožňuje nahliadnu do fasií šarišských a spišských obcí. Ukážky fasií a zmlúv zo slovenských stolíc.]
    [Týka sa hlavne nasledovných spišských obcí Nižné Repaše, Nižné Slovinky, Kremná, Vyšné Slovinky, Helcmanovce, Stotince, Jakubovany, Jarabina, Kamienka, Kojšov, Vežký Lipník, Litmanová, Ožšavica, Osturňa, Podproč, Poráč, Sulín, Závadka, Torysky.] OHLASY: rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol,: Dva pramene k dejinám predspisovnej slovenčiny, Slr 58, 1993, č. 4, s. 252-255; rec.: Švagrovský Štefan, - Žigo Pavol, Verbum 4, 1993, č. 2, s. 119-121.
Spiš; Šariš; Nižné Repaše; Nižné Slovinky; Kremná; Vyšné Slovinky; Helcmanovce; Stotince; Jakubovany; Jarabina; Kamienka; Kojšov; Vežký Lipník; Litmanová; Ožšavica; Osturňa; Podproč; Poráč; Sulín; Závadka; Torysky; Bratislava; Nitra; Tekov; Ostrihom [HU]; Trenčín; Hont; Zvolen; Orava; Liptov; Novohrad; Gemer; Abov; Turnianska stolica; Zemplín; Užská stolica; Báčsko-Bodrocká stolica; Bodrocká stolica; Spišská Nová Ves; Mária Terézia [1717-1780];

MFN 3708 (2/55)
Andráši, Ladislav : Inventár archívu Abovskej župy z r. 1854. Košické historické zošity 2, 1992, s. 1-25. [Aj materiál Turnianskej župy.]
archívy župné; Abov [župa]; Turnianska [župa];

MFN 4933 (3/55)
Nováková, Veronika : Vývoj správy a spísomňovania v Abovskej stolici do roku 1526. SlArchiv 27, 1992, č. 2, s. 56-79. Rés. nem.
diplomatika; stolice; Abov [stolica];

MFN 5374 (4/55)
Šalamon, Pavol : Cigáni z Abovskej a Turnianskej stolice v období osvietenstva. In: Neznámi Rómovia. Br., Inter Science Press 1992, s. 73-77. Rés. róm., angl.
    OHLASY: rec.: Kažavský Michal, SlNár 41, 1993, č. 1, s. 110-112.
Abov [stolica]; Turnianska [stolica];

MFN 5763 (5/55)
Abaúj-Torna vármegye katonai leírása (1780-as évek). [Vojenský opis Abovsko-Turnianskej župy (roky okolo 1780).] Miškolc, 1993. X + 195 s. Ed. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 33.
OHLASY: rec.: Pók Judit, Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 1, 1997, č. 1, s. 287-293.
vojská; Abovsko-Turnianska [župa]; Turnianska [župa];

MFN 8471 (6/55)
Csoma, József : Abauj- és Tornavármegye a honfoglalás elott - 1910/2/113-128. [Abovská a Turnianska župa pred príchodom Maďarov.] Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 0, 1994, s. 23-38. [Súbežný text v maď. a slov.]
župa abovská; župa turnianska; Abovsko-Turnianska [župa]; Turnianska [župa];

MFN 8477 (7/55)
Czobor, Alfréd : Abauj és Torna-vármegye nemeseinek összeirásai. Torna-vármegye nemesi összeirásai. I. Az 1660. évi nemesi összeirás. - 1912/1/33-37. [Súpisy šžachty Abovskej a Turnianskej župy.] Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 0, 1994, s. 158-162. [Súbežný text v maď. a slov.]
šžachta; župy; Abovsko-Turnianska [župa]; Turnianska [župa];

MFN 8478 (8/55)
Czobor, Alfréd : Abauj és Torna-vármegye nemeseinek összeirásai. II. Tornavármegye 1732-ben igazolt nemesei. - 1912/2/97-99. [Súpis šžachty Abovskej a Turnianskej župy.] Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 0, 1994, s. 163-165. [Súbežný text v maď. a slov.]
šžachta; župy; Abov [župa]; Turnianska [župa];

MFN 8479 (9/55)
Czobor, Alfréd : Abauj és Torna-vármegye nemeseinek összeirásai. III. Abaujvármegyen 1754-55-ik évi nemesi összeirása. - 1912/3/169-173. [Súpis šžachty Abovskej a Turnianskej župy.] Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 0, 1994, s. 166-170. [Súbežný text v maď. a slov.]
šžachta; župy; Abov [župa]; Turnianska [župa];

MFN 8480 (10/55)
Czobor, Alfréd : Abauj és Torna-vármegye nemeseinek összeirásai. Tornavármegye 1754-55. évi nemesi összeirása. - 1912/3/160-163. [Súpis šžachty Abovskej a Turnianskej župy.] Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 0, 1994, s. 171-174. [Súbežný text v maď. a slov.]
šžachta; župy; Abov [župa]; Turnianska [župa];


[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: