DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 46422 (1/7)
Register Slovenskej archeológie. Ročníky XLI (1993) - LX (2012). [Zost.]: Chebenová, Petra. SlArch 60, 2012, č. 2, s. 387-426.
archeológia; časopisy archeologické; 1993-2012; Slovenská archeológia; periodiká, Slovenská archeológia;

Zdrojový dokument (SlArch)

MFN 48028 (2/7)
Marušiak, Juraj : Ústavy SR a ČR a ich úloha v procese konštruovania národných identít. Česko-slovenská historická ročenka 2012 [vyd. 2013], s. 87-110. Rés. angl. s. 110. Constitutions of the Slovak Republic and the Czech Republic and their role in the process of building and shaping national identities.
vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české; bohemika; 1993-2012; ústavy; právo; Česko;

Zdrojový dokument (Česko-slovenská historická ročenka)

MFN 48155 (3/7)
Nábělková, Mira : Vzďaľovanie? Česko-slovenské a slovensko-české jazykové vzťahy v dvadsaťročí po rozdelení spoločného štátu. Česko-slovenská historická ročenka 2012 [vyd. 2013], s. 53-85. Rés. angl. s. 85. Drafting apart? Czech-Slovak and Slovak-Czech language relations twenty years after the division of the state.
vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české; bohemika; 1993-2012; jazyk; Česko;

Zdrojový dokument (Česko-slovenská historická ročenka)

MFN 48286 (4/7)
Poláková, Miroslava : Vzdálení, a přece blízcí. Spolupráce a výměna studentů obou republik nejen na poli kulturním. Česko-slovenská historická ročenka 2012 [vyd. 2013], s. 123-137. Rés. angl. s. 137. Distant and yet close. Cooperation and exchange of students, not only in the field of culture.
vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české; bohemika; 1993-2012; študenti; školstvo; Česko;

Zdrojový dokument (Česko-slovenská historická ročenka)

MFN 48361 (5/7)
Rychlík, Jan : Vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou po rozdělení ČSFR. Česko-slovenská historická ročenka 2012 [vyd. 2013], s. 11-42. Rés. angl. s. 42. Relations between the Czech and the Slovak Republic after the splif of Czechoslovakia.
vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české; bohemika; 1993-2012; Česko;

Zdrojový dokument (Česko-slovenská historická ročenka)

MFN 48530 (6/7)
Šikula, Milan : Ekonomické determinanty rozdelenia Československa. Česko-slovenská historická ročenka 2012 [vyd. 2013], s. 43-52. Rés. angl. s. 52. Economic determinants of the dissolution of Czechoslovakia.
vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české; bohemika; 1993-2012; Československo; ekonomika; hospodárstvo; Česko;

Zdrojový dokument (Česko-slovenská historická ročenka)

MFN 48791 (7/7)
Zemko, Milan : Historické zdroje a súvislosti straníckych systémov na Slovensku a v Česku po roku 1989. Česko-slovenská historická ročenka 2012 [vyd. 2013], s. 111-122. Rés. angl. s. 122. Historical context of the post-1989 party systems in Slovakia and in the Czech Republic.
vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české; bohemika; 1993-2012; politické strany; strany politické; 1989-2012; Česko;

Zdrojový dokument (Česko-slovenská historická ročenka)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: