DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 22480 (1/11)
Pokorný, Milan : Česko-slovenské meziliterární vztahy v 70.-80. letech z hlediska kategorie polyfunkčnosti. In: Slovensko-české vzťahy a súvislosti. [Ved. red.]: Hvišč, Jozef. Br., T.R.I.Médium 2000, s. 153-161.
vzťahy slovensko-české; vzťahy česko-slovenské; bohemika; literárne vzťahy; 1970-1980;

MFN 22912 (2/11)
Tridsať rokov Múzea školstva a pedagogiky 1970-2000. [Zost.]: Michalička, Vladimír - Vaněková, Daniela - Zacharová, Eva. Br., Ústav informácií a prognóz školstva 2000. 40 s.
múzeá slovenské; školstvo; pedagogika; 1970-2000;

MFN 26008 (3/11)
Kamencová, Lýdia : Regres v spoločenských vedách na Slovensku v prvej polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia. In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). [K vyd. připr.]: Kostlán, Antonín. Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2002, s. 369-376.
20. storočie; vedy spoločenské; 1970-1975; SAV;

MFN 26244 (4/11)
Laluha, Ivan - Uher, Ján : Alexander Dubček v období normalizácie a disentu v rokoch 1970-1989. In: Alexander Dubček: Od totality k demokracii. [Zost.]: Žatkuliak, Jozef - Laluha, Ivan. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2002, s. 224-225.
Československo; disent; normalizácia; 1970-1989; pramene; politici; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 26708 (5/11)
Písková, Milada : Česko-slovenské vztahy v letech 1970-1975 na stránkach časopisu Slovenská literatúra. In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). [K vyd. připr.]: Kostlán, Antonín. Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2002, s. 383-389.
Slovenská literatúra, periodiká; periodiká, Slovenská literatúra; literatúra slovenská; vzťahy slovensko-české; vzťahy česko-slovenské; 1970-1975;

MFN 26828 (6/11)
Rychlík, Jan : Česko-slovenské vztahy v letech 1970-1989. SHS 28, 2002, s. 29-68.
1970-1989; vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české;

MFN 27244 (7/11)
Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). Sborník z konference (Praha, 21.-22. listopadu 2001). [K vyd. připr.]: Kostlán, A. [Red. úprava]: Devátá, Markéta - Ďurčanský, Marek - Kodera, Pavel. Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy - společné pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze 2002. 605 s. Práce z dějin vědy. Sv. 4.
OHLASY: [Anot.]: -I. K.-, [ Kamenec Ivan,] HČ 51, 2003, č. 3, s. 561-562.
technika; Československo; veda; 1970-1975; bohemika; normalizácia;

MFN 28185 (8/11)
Kastler, Viliam : Rovnošaty príslušníkov policajných a bezpečnostných orgánov (1970-1998). ZbSNM 97-História 43, 2003, s. 89-94, obr. Rés. angl. s. 94 Uniforms of the Members of the Police and Security.
Rovnošaty; Polícia; Bezpečnosť; Rovnošaty policajné; 1970-1998;

MFN 32891 (9/11)
Lukáč, Pavol : Milan Hodža v zápase o budúcnosť strednej Európy v rokoch 1939-1944. [Ed.]: Šebesta, Štefan. [Predslov]: Chmela, Rudolf. [Vedecký red.]: Petruf, Pavol. Br., Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied - Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2005. 350 s., bibliografia, reg. menný, vecný. Rés. angl. s. 334-337. Ed. Monografie a štúdie. Zv. 10.
OHLASY: [Rec.]: Vnuk František, Historický zborník 19, 2009, č. 2, s. 207-211. Dizertácia P. Lukáča a výber z jeho ďalších prác.
politici slovenskí; 1939-1944; historici slovenskí; 1970-2004; zborníky slovenské; zborníky jubilejné; zborníky jednorázové; Hodža Milan [1878-1944]; Lukáč Pavol [1970-2004];

MFN 46579 (10/11)
Sorby, Karol R. : Snaha Sýrie získať postavenie regionálnej mocnosti na Blízkom východe, 1970 - 1976. Studia politica Slovaca 5, 2012, č. 1, s. 81-93.
politika; 1970-1976; Sýria; Blízky východ;

Zdrojový dokument (Studia politica Slovaca)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: