DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 44 (1/216)
Majorov, Aleksandr M. : Vtorženije. Čechoslovakija, 1968. Sviditeľstva komandarma. Moskva, Prava čeloveka 1968. 350 s.
OHLASY: [Rec.]: Bielik Peter, Historický zborník 12, 2002, č. 1-2, s. 194-196.
1968; Československo;

MFN 45 (2/216)
Wollman, Frank : Slavismy a antislavismy za jara národů. Praha, Academia 1968.
OHLASY: [Rec.]: Pospíšil Ivo, Das Slawenthum und die Welt der Zukunft Ľudovíta Štúra, edice Josefa Jiráska, Wollmanovy Slavismy a antislavismy za jara národů a jejich přesahy. Zrkadlenie Zrcadlení 3, 2006, č. 4, s. 34-44.
literáti slovenskí; slavistika; Slovania; Štúr Ľudovít [1815-1856];

MFN 46 (3/216)
Grebert, Arvéd : Idee der slowakischen Selbständigkeit in der Vergangenheit. 1.-5. Slowakei 6,7,8,9, 13-14, 1968-1976; č. 6/68, s. 3-21; č. 7/69, .s.3-36; č. 8/70, s. 3-29; č. 9/71, s. 3-27; č. 13-14/75-76, s. 3-24. [Separáty.]


MFN 637 (4/216)
August 68 na Slovensku. [Text]: Valo, Peter. Br., Nezávislá agentúra O.K.O 1990. 96 s. Ed. Slovensko vo fotografii 1/1990.
1968 august;

MFN 1614 (5/216)
Országos gyász Csehszlovákia 1968 augusztusában. [Zost.]: Kövesdi, János. Br., Kövesdi János 1990. 271 s.
1968; Československo;

MFN 1615 (6/216)
Osem mesiacov pražskej jari. 21. august 1968. [Nap.]: Benčík, Antonín - Domaňský, Josef - Hájek, Jiří - Kural, Václav - Mencl, Vojtech. Martin, Osveta v spolupráci s klubom Obroda 1990. 293 s.
1968; Československo; Praha;

MFN 1634 (7/216)
Pašiak, Ján : Vstup vojsk Varšavskej zmluvy. (Sociologický výskum desiatich dní augusta 1968, jeho história a osudy.) Sociológia 22, 1990, s. 561-571.
1968;

MFN 1896 (8/216)
Šiesty Zjazd slovenských historikov roku 1968. 38, 1990, s. 844-845.
historici; 1968; Slovenská historická spoločnosť, 6. zjazd; SHS, 6. zjazd; zjazdy SHS 6.;

MFN 5710 (9/216)
Žatkuliak, Jozef : Realizácia ústavného zákona o československej federácii od októbra 1968. Realization of the Constitutional Law on Czechoslovak Federation from the October 1968. 40, 1992, č. 3, s. 356-369. Rés. angl., nem. s. 368-369. Realization of the Constitutional Law on Czechoslovak Federation of the October 1968. Die Realisierung des Gesetzes über die tschechoslowakische Föderation vom Oktober 1968.
federácia; 1968;

MFN 14262 (10/216)
Púčik, Miloslav : The Military Occupation of Slovakia in August 1968 and its Consequences. In: International Gold War Military Records and History. Proceedings of the International Conference on Gold War Military Records and History. Held in Washington, D.C. 21-26 March 1994. [Ed.]: Epley, Wiliam W. Washington, Office of the Secretary of Defense 1996, s. 497-524.
vojna studená; 1968, August; vojenstvo; okupácia;

Zdrojový dokument (International Gold War Military Records and History. Proceedings of the International Conference on Gold War Military Records and History. Held in Washington, D.C. 21-26 March 1994. [Ed.]: Epley, Wiliam W.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: