DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 24196 (1/8)
Londák, Miroslav : Príprava ekonomickej reformy a Slovensko v rokoch 1963-1967. 49, 2001, č. 4, s. 635-653. Rés. nem. s. 653-654 Die ökonomische Reform und die Slowakei in den Jahren 1963-1967.
ekonomické reformy; 1963-1967;

MFN 26897 (2/8)
Sikora, Stanislav : Alexander Dubček - prvý tajomník ÚV KSS (1963-1967). In: Úloha Alexandra Dubčeka v moderných dejinách Československa. Sborník z konference konané 19. listopadu 2001 v Praze. Praha, Masarykova dělnická akademie 2002, s. 23-28.
KSS; strany politické; politické strany; 1963-1967; politici slovenskí; politici; Československo; Komunistická strana Slovenska; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 26900 (3/8)
Sikora, Stanislav : Vo funkcii prvého tajomníka ÚV KSS. Slovenské predjarie v rokoch 1963-1967. In: Alexander Dubček: Od totality k demokracii. [Zost.]: Žatkuliak, Jozef - Laluha, Ivan. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2002, s. 34-89.
Československo; KSS; Komunistická strana Slovenska; politici slovenskí; 1963-1967; pramene; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 42577 (4/8)
Sikora, Stanislav : Antonín Novotný a Komunistická strana Slovenska v rokoch 1963 - 1967. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sv. 7. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - Dokořán 2010, s. 209-235.
1963-1967; politické strany; strany politické; Komunistická strana Slovenska; prezidenti; 1904-1975; Novotný Antonín [1904-1975];

Zdrojový dokument (Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sv. 7.)

MFN 43643 (5/8)
Jakubík, Ján : Bratislavskí vysokoškolskí študenti a liberalizácia spoločensko-politických podmienok v rokoch 1963 - 1967. In: Fenomén Bratislava. Br., Ústav pamäti národa - Pamäť národa 2011, s. 376-397. Rés. angl. s. 396-397.
študenti vysokoškolskí; 1963-1967; Bratislava;

Zdrojový dokument (Fenomén Bratislava.)

MFN 46513 (6/8)
Sikora, Stanislav : KSS a čiastočná liberalizácia režimu na Slovensku počas predjaria (1963 - 1967). In: Český a slovenský komunizmus (1921 - 2011). Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - Ústav pro studium totalitních režimů 2012, s. 132-144. Rés. angl. s. 393-394. The Communist Party of Slovakia and Partial Liberalization of the Regime in Slovakia during the Period Preceding the Prague Spring (1963 - 1967).
politické strany; strany politické; 1963-1967;

Zdrojový dokument (Český a slovenský komunizmus (1921 - 2011).)

MFN 48413 (7/8)
Sikora, Stanislav : Predjarie 1963 - 1967 ako genéza reformného procesu v ČSSR. HŠt 47, 2013, s. 261-275. Rés. angl. s. 274-275. The "Early spring" 1963 - 1967 as the genesis of the reform process in Czechoslovakia.
1963-1967; bohemika; politika;

Zdrojový dokument (HŠt)

MFN 49171 (8/8)
Jakubík, Ján : Vysokoškolskí študenti na Slovensku a "slovenská otázka" v rokoch 1963 - 1967. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I. Br., Ústav pamäti národa 2014, s. 102-116.
študenti; školstvo; slovenská otázka; otázka slovenská; 1963-1967;

Zdrojový dokument (Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I.)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: