DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 24216 (1/30)
Luža, R. : Československá sociální demokracie. Kapitoly z let exilu 1948-1989. Praha, Československé dokumentační středisko - Doplněk 2001. 359 s. Ed. Dokumentace československého exilu, sv. 1.
OHLASY: [anot.]: -Ľ. L.-, [ Lipták Ľubomír,] HČ 50, 2002, č. 1, s. 182-183.
Československo; Československá sociálna demokracia; exil; 1948-1989; sociálna demokracia; demokracia sociálna;

MFN 24529 (2/30)
Pešek, Jan : Politické procesy na Slovensku v rokoch 1948-1989. In: Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989. Zv. 1. [Zodp. red.]: Smolíková, Gabriela. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2001, s. 27-66. Rés. angl. s. 711 Political Trials in Slovakia in 1948-1989.
procesy politické; 1948-1989; politické procesy;

MFN 27084 (3/30)
Špetko, Jozef : Líšky kontra ježe. Slovenská politická emigrácia 1948-1989. Analýzy a dokumenty. Br., Kalligram 2002. 349 s., reg. menný, reg. vecný.
OHLASY: [rec.]: Petrík Vladimír, "Líšky a ježe" v slovenskej politickej emigrácii. OS 6, 2002, č. 11, s. 67-68; tiež [anot.]: Krajčovič Milan, HČ, 50, 2002, č. 4, s. 685-686.
pramene; politická emigrácia; emigrácia politická; 1948-1989;

MFN 27729 (4/30)
Dlugoš, František : Prenasledovanie veriacich spišskej diecézy v rokoch 1948-1989. Spišské Podhradie, Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 2003. 590 s., príl. textové, menný reg., miestny reg., bibliografia. Rés. poľ. s. 444-473, angl. s. 474-501, rés. nem. s. 502-535 .
1948-1989; diecézy; cirkev; Spiš;

MFN 28915 (5/30)
Pešek, Jan a kol. : Aktéri jednej éry na Slovensku 1948:1989. Personifikácia politického vývoja. Die Täter einer Äre in der Slowakei. Die Personifikation der politischen Entwicklung. [Aut.]: Barnovský, Michal - Hlava, Bohuslav - Hlavová, Viera - Kiss, Jozef - Londák, Miroslav - Londáková, Elena - Marušiak, Juraj - Pešek, Jan - Sikora, Stanislav - Žatkuliak, Jozef. Prešov, Vyd. Michala Vaška 2003. 389 s., fot., reg. menný.
OHLASY: [Anot.]: -VJ-, História revue 4, 2002, č. 1-2, s. 11; tiež [anot.]: Brandes Detlef, Bohemia 45, 2004, č. 1, s. 236-238.
1948-1989; politici slovenskí; profily; zborníky jednorázové; zborníky slovenské;

MFN 30737 (6/30)
Krakovský, Roman : Rituel du 1er mai en Tchécoslovaquie 1848-1989. Paris, L'Harmattan 2004. 212 s., bibliografia. Ed. Aujourd d'hui l'Europe.
OHLASY: [Rec.]: Devaux Sandrine, La nouvelle Alternative 20, mars 2005, č. 64, s. 141-143; tiež: [rec.]: Kšiňan Michal, HČ, 56, 2008, č. 1, s. 195-197.
1948-1989; máj 1.; rituály 1. májov; sviatky; sviatok práce;

MFN 31210 (7/30)
Pešek, Jan - Letz, Róbert : Štruktúry moci na Slovensku 1948:1989. Structures of Power in Slovakia 1848-1989. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2004. 807 s., pramene a literatúra, reg. menný.
OHLASY: [Rec.]: Pavlovič R., HČ, 53, 2005, č. 2, s. 385-391; rec.: Janík Pavol, Ako to (ne)bolo. SP-M 4+121, 2005, č. 11, s. 125-128.
1948-1989; moc politická; politické strany; strany politické; právo; bezpečnosť štátna;

MFN 32028 (8/30)
Bležek, Petr : Politická represe v komunistickém Československu 1948-1989. In: Moc verzus občan. Br., Ústav pamäti národa 2005, s. 8-22, fot.
represia; politika represívna; komunizmus; Československo; 1948-1989;

Zdrojový dokument (Moc verzus občan.)

MFN 32369 (9/30)
Grochová, Gabriela : Právna úprava postavenia cirkví a náboženských spoločností v Československu v rokoch 1948-1989. Pamäť národa 2005, č. 1, s. 28-41. Rés. angl. s. 41 Legal Regulation of Churches and Religious Associations in Czechoslovakia in 1848-1989.
cirkev; Československo; spoločnosti náboženské; náboženstvo; 1948-1989; právo;

MFN 33240 (10/30)
Pešek, Jan : Mocní na Slovensku. Komunistická vrchnosť v rokoch 1948-1989. História revue 5, 2005, č. 4, s. 15-18, fot.
Komunistickí politici; 1948-1989;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: