DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2980 (1/7)
Marsina, Richard : Slovenská historiografia 1945-1990. 39, 1991, č. 4-5, s. 370-379.
historiografia slovenská; 1945-1990;

MFN 3230 (2/7)
Potemra, Michal : Názor na vývoj slovenskej historiografie v rokoch 1945-1990. 39, 1991, č. 4-5, s. 412-415.
OHLASY: Polemika: Marsina Richard, K prvej časti diskusného príspevku M.Potemru. HČ 39, 1991, č. 4-5, s. 415.
1945-1990; historiografia slovenská;

MFN 9614 (3/7)
Nižňanský, Eduard : Niektoré interpretácie fašizmu v SRN (1945-1990). Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta historických vied. Br., Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1994. 26 s.
fašizmus; historiografia nemecká; 1945-1990; autoreferáty dizertácií; dizertácie;

MFN 9615 (4/7)
Nižňanský, Eduard : Niektoré interpretácie fašizmu v Spolkovej republike Nemecko (1945-1990). [Einige Interpretationen des Faschismus in der Bundesrepublik Deutschland (1945-1990).] Košice, CompuGraph 1994. 128 s. Rés. nem.
fašizmus; historiografia nemecká; 1945-1990;

MFN 18806 (5/7)
Seibt, Ferdinand : Die Deutschen in der tschechischen Historiographie 1945-1990. In: Im geteilten Europa. Essen, Klartext Verlag 1998, s. 243-263.
Nemci, Česko; Československo; 1945-1990; historiografia česká;

MFN 18807 (6/7)
Seibt, Ferdinand : Nemci v českej historiografii 1945-1990. In: V rozdelenej Európe. Br., Academic Electronic Press 1998, s. 157-170.
Nemci, Česko; Československo; historigrafia česká; 1945-1990;

MFN 30042 (7/7)
Dejiny baníctva na Slovensku. Diel 2. Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a vybraných nerudných surovín na Slovensku v centrálnom plánovanom hospodárstve za druhej ČSR a ČSSR v rokoch 1945-1990. [Zost.]: Zámora, Peter. Košice, [Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky] 2004 303 s.
baníctvo; 1945-1990;

Zoznam dielov

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: