DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3088 (1/1)
Nižňanský, Eduard : Niektoré smery a tendencie interpretácie Mníchova v historiografii bývalej Spolkovej republiky Nemecko v rokoch 1945-1974. In: Archeológia - história - geografia. Nitra, Archeologický ústav SAV - Katedra histórie pri Pedagogickej fakulte - Katedra geografie pri PF 1991, s. 29-49. Rés. nem. Rec.: Korček J., HČ 40, 1992, č. 4, s. 489-492.
1945-1974; historiografia nemecká; Mníchov;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: