DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 286 (1/12)
Dejiny Slovenska VI. (1945-1960). [Vedúci aut. tímu]: Barnovský, Michal. [Aut.kol.]: Barnovský, Michal - Cambel, Samuel - Čierny, Ján - Kamenec, Ivan - Šťastný, Jiří - Vrablic, Emil. Br., Veda 1988. 549 s. Reg. menný.
    OHLASY: Rec.: Kirschbaum Stanislav J., Slowakia 34, 1989-1990, No 62-63, s. 174-176; [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;
1945-1960;

MFN 10640 (2/12)
Bibliografia novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku v rokoch 1945-1960. [Zost.]: Balúnová, Melánia a kol. Martin, Matica slovenská 1995. 1286 s. Reg. menný, vydavateľov, tlačiarov a tlačiarní, miestopisný, systematicko-chronologický. Rés. angl., maď., nem., rus., slov. Ed. Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Séria B periodiká. Zv. 4.
noviny; 1945-1960; bibliografie; časopisy; periodiká;

MFN 20166 (3/12)
Londák, Miroslav : Otázky industrializácie Slovenska (1945-1960). Br., Veda vyd. Slovenskej akadémie vied 1999. 149 s.
OHLASY: Rec.: Hallon Ľudovít, HČ, 48, 2000, č. 2, s. 352-356.
industrializácia; 1945-1960;

MFN 21631 (4/12)
Husár, Ladislav : Organizačný štrukturálny vývoj slovenského veterinárstva v rokoch 1945-1960. Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 2000. 141 s. Ed. Historia medicinae veterinariae.
veterinárstvo; 1945-1960;

MFN 26270 (5/12)
Letz, Róbert : Úsilie o slovenskú štátnosť v ľudovodemokratickom Česko-slovensku (1945-1960). In: Na ceste k štátnej samostatnosti. [Zost.]: Bobák, Ján. Martin, MS 2002, s. 216-244.
štátnosť slovenská; Československo; 1945-1960;

MFN 26401 (6/12)
Martuliak, Pavol : Banskobystrické stredné školy v systéme politických zmien po druhej svetovej vojne. Acta historica Neosoliensia 5, 2002, s. 105-124, tab. Rés. nem. s. 125 Die Mittelschulen von Banská Bystrica im System der politischen Änderungen nach dem II. Weltkrieg (in den Jahren 1945-1960).
školy stredné; 1945-1960; Banská Bystrica;

MFN 32555 (7/12)
Jurčišinová, Nadežda : Spoločensko-politický vývoj vidníckeho okresu v rokoch 1945-1960. Annales historici Prešoviensis. Anno 2005, s. 256-258.
Historiografia slovenská; Politika; 1945-1960; Svidník [okres];

MFN 40251 (8/12)
Láník, Jaroslav : Vývoj československého zbrojního průmyslu v letech 1945-1960. The Development of Czechoslovak Arms Industry in 1945-1960. Vedecký obzor 1, 2009, č. 1, s. 41-47.
priemysel zbrojný; Československo; zbrane; 1945-1960;

Zdrojový dokument (Vedecký obzor)

MFN 42497 (9/12)
Rákosník, Jakub : Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945 - 1960. Praha, Karlova Univerzita 2010. 503 s.
OHLASY: [Anot.]: Kožáková Katarína, HČ, 60, 2012, č. 1, s. 170-171.
štát; právo; 1945-1960;

MFN 42842 (10/12)
Věda a technika v Československu v letech 1945-1960. [Ed.]: Janovský, Igor - Kleinová, Jana - Stříteský, Hynek. Praha, Národní technické muzeum 2010. 459 s. Rés. angl.
zborníky jednorázové; zborníky české; veda; technika; 1945-1960; Československo;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: