DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 6733 (1/111)
Kaplan, Karel : Csehszlovákia igazi arca 1945-1948. [Pravdivá tvár Československa 1945-1948.] [Z češ. prel.]: Fazekas, József. Pozsony [Br.], Kalligram Könyvkiadó 1993. 316 s.
1945-1948; Československo;

MFN 11227 (2/111)
Jakó, Mariann G. - Högye, István : A magyar-szlovák lakosságcsere és elözményei 1945-1948. Miskolc, BAZ M. 1995. 153 s. Ed. Acta archivistica Borsod Abaúj Zemplen megyei levéltár.
vzťahy slovensko-maďarské; výmena obyvateľstva; 1945-1948; vzťahy maďarsko-slovenské;

MFN 12541 (3/111)
Vnuk, František : Slovensko v rokoch 1945-1948. Diel 2. Vltava sa vliala do Váhu. Toronto - Svätý Jur, Zahraničná Matica slovenská 1995. 323 s., reg. menný.
OHLASY: Mešťan Pavol, "Nové" pohľady na dejiny Slovenska. AJudSl 4, 1998, s. 153-161; tiež [analýza]: Maruniak Peter, Analýza publikácií prof. F. Vnuka. In: Maruniak, P. - Grácová, G.: Bližšie k poznaniu pravdy. Martin, MS 2007, s. 12-53.
politika; 1945-1948; spoločnosť; Vltava; Váh;

MFN 12709 (4/111)
Bálek, Alexej : Specifické rysy a vzájemné vztahy české a slovenské ekonomiky v letech 1945-1948. AOP 4, 1996, č. 3, s. 15-35.
hospodářství; 1945-1948;

MFN 14614 (5/111)
Šutaj, Štefan : Reslovakizácia v slovenskej politike v rokoch 1945-1948. Slezský sborník 94, 1996, č. 3, s. 182-189. Rés. angl. s. 189 Re-Slovakization in Slovak Politics in the Years 1945-48.
reslovakizácia; 1945-1948; politika; národnosti; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; Slováci, Maďarsko; Maďari, Slovensko;

MFN 16239 (6/111)
Murcko, Michal : Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1945-1948 (hospodárske, spoločenské a politické pomery). Prešov, Podnik výpočtovej techniky 1997. 89 s.
OHLASY: anot.: Švorc Peter, HČ 46, 1998, č. 2, s. 347-348.
hospodárstvo; spoločnosť; politika; 1945-1948; Stará Ľubovňa [okres];

MFN 16390 (7/111)
Pešek, Jan : Charakter poľnohospodárskeho družstevníctva na Slovensku v rokoch 1945-1948. In: Naše družstevníctvo v predvečer kolektivizácie. Br., Nadácia Ladislava Novomeského 1997, s. 8-16.
družstevníctvo; 1945-1948;

MFN 18235 (8/111)
Letz, Róbert : Slovenská ilegálna tlač v rokoch 1945-1948. In: Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Br., Slovenský historický ústav MS 1998, s. 343-348. - S. 348 Res.: Die slowakische illegale Presse in den Jahren 1945-1948.
tlač ilegálna; 1945-1948; ilegálna tlač; 1945-1948;

MFN 18994 (9/111)
Šrajerová, Oĺga - Sommer, Karel : Migrace Slováků do českých zemí v letech 1945-1948. SlSb 96, 1998, č. 1, s. 20-35. Rés. angl.
migrace za prací; Slováci; 1945-1948;

MFN 19198 (10/111)
Výsledky volieb do zastupiteľských orgánov. In: Prvé povojnové voľby v strednej a juhovýchodnej Európe. Br., Veda vydavateľstvo SAV 1998, s. 213-232.
voľby; 1945-1948;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: