DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 24 (1/455)
Prezident opäť medzi nami. [Úvodné slovo]: Lettrich, Jozef. Bratislava, Kníhtlačiareň LINOGRAFIA, nakladateľstvo K.Jaroň a spol. 1945. 179 s.
Beneš Edvard [1884-1948];

MFN 286 (2/455)
Dejiny Slovenska VI. (1945-1960). [Vedúci aut. tímu]: Barnovský, Michal. [Aut.kol.]: Barnovský, Michal - Cambel, Samuel - Čierny, Ján - Kamenec, Ivan - Šťastný, Jiří - Vrablic, Emil. Br., Veda 1988. 549 s. Reg. menný.
    OHLASY: Rec.: Kirschbaum Stanislav J., Slowakia 34, 1989-1990, No 62-63, s. 174-176; [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;
1945-1960;

MFN 1422 (3/455)
Lipták, Ľubomír : Múzeá a historiografia na Slovensku po roku 1945. ZbSNM 84-História 30, 1990, s. 245-258. Rés. rus., nem.
múzeá; historiografia slovenská; 1945;

MFN 2928 (4/455)
Lipták, Ľubomír : Slovenská historiografia obdobia po roku 1945. 39, 1991, č. 4-5, s. 456-463.
historiografia slovenská; 1945;

MFN 2980 (5/455)
Marsina, Richard : Slovenská historiografia 1945-1990. 39, 1991, č. 4-5, s. 370-379.
historiografia slovenská; 1945-1990;

MFN 3088 (6/455)
Nižňanský, Eduard : Niektoré smery a tendencie interpretácie Mníchova v historiografii bývalej Spolkovej republiky Nemecko v rokoch 1945-1974. In: Archeológia - história - geografia. Nitra, Archeologický ústav SAV - Katedra histórie pri Pedagogickej fakulte - Katedra geografie pri PF 1991, s. 29-49. Rés. nem. Rec.: Korček J., HČ 40, 1992, č. 4, s. 489-492.
1945-1974; historiografia nemecká; Mníchov;

MFN 3184 (7/455)
Petruf, Pavol : Niekoľko poznámok k výskumu najnovších všeobecných dejín po roku 1945 na Slovensku. 39, 1991, č. 4-5, s. 463-471.
dejiny všeobecné; 1945; historiografia slovenská;

MFN 3230 (8/455)
Potemra, Michal : Názor na vývoj slovenskej historiografie v rokoch 1945-1990. 39, 1991, č. 4-5, s. 412-415.
OHLASY: Polemika: Marsina Richard, K prvej časti diskusného príspevku M.Potemru. HČ 39, 1991, č. 4-5, s. 415.
1945-1990; historiografia slovenská;

MFN 4710 (9/455)
Lipták, Ľubomír : Szlovák történetírás 1945 után. [Slovenská historiografia po roku 1945.] In: Világtörténet 1992, ösz-tél, s. 29-36.
historiografia slovenská; 1945;

MFN 6733 (10/455)
Kaplan, Karel : Csehszlovákia igazi arca 1945-1948. [Pravdivá tvár Československa 1945-1948.] [Z češ. prel.]: Fazekas, József. Pozsony [Br.], Kalligram Könyvkiadó 1993. 316 s.
1945-1948; Československo;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: