DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 596 (1/68)
Vnuk, František : Rebelanti a suplikanti. (Slovenská otázka v ilegalite a v exile 1944-1945.) Lakewood Ohio U.S.A., The Slovak Research Institute of America 1989. 337 s., reg. Reprint: Br., Slovenská ľudová strana 1999. 337 s., reg.
slovenská otázka; 1944-1945;

MFN 3342 (2/68)
Slobodník, Dušan : Beznádejné dlhé cesty. Deportácie Slovákov do ZSSR v rokoch 1944-1945. HR 2, 1991, č. 9, s. 18-19.
1944-1945; deportácie; vzťahy slovensko-sovietske; vzťahy sovietsko-slovenské;

MFN 21962 (3/68)
Krasnovský, Branislav : Ozbrojené zložky Slovenského štátu v období august 1944 - máj 1945. In: Slovenská republika 1939-1945. [Zost.]: Bobák, Ján. Martin, MS 2000, s. 190-201. Res. angl. s. 201. The Armed Forces of the Slovak Republic from August 1944 to May 1945.
ozbrojené zložky; 1944-1945;

MFN 22309 (4/68)
Nižňanský, Eduard - James-Jamrichová, Andrea : Deportácie Židov zo Slovenska v rokoch 1944/45 - niekoľko dokumentov. Studia historica Nitriensia 8, 1999 [vyd. 2000], s. 299-308. Rés. nem. s. 309-310 Zu einigen noch nicht veröffentlichten Dokumenten über die Judendeportation aus der Slowakei in den Jahren 1944/45.
Židia, Slovensko; deportácie židovské; pramene; 1944-1945;

MFN 23201 (5/68)
Baláž, Július : Československá armáda v zahraničí a jej podiel na riešení postavenia maďarskej menšiny v povojnovom Československu. In: Válečný rok 1944. Příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 19.-20. října 1999 v Praze. Praha, Ministerstvo obrany ČR 2001, s. 275-287.
1944-1945; menšina maďarská; armáda československá; vztahy československo-maďarské;

Zdrojový dokument (Válečný rok 1944. Příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 19.-20. října 1999 v Praze.)

MFN 23692 (6/68)
Hanzlík, František : K osudům důstojníků a vojáků armády Slovenské republiky koncem roku 1944 a v průběhu roku 1945. (Do nové armády nebo do sovětských gulagů?). In: Válečný rok 1944. Příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 19.-20. října 1999 v Praze. Praha, Ministerstvo obrany ČR 2001, s. 292-307.
velitelia vojenskí; vojaci; 1944-1945; armáda slovenská;

Zdrojový dokument (Válečný rok 1944. Příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 19.-20. října 1999 v Praze.)

MFN 24542 (7/68)
Petranský, Ivan : Poštátnenie katolíckych škôl a internátov v rokoch 1944-1945. PR 53, 2001, č. 2, s. 173-187.
1944-1945; školy cirkevné; cirkevné školstvo; poštátnenie škôl;

MFN 26791 (8/68)
Repa, Radoslav : Prítomnosť Sicherheitsdienstu v Senici a postup sovietskej armády. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 1. Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2002, s. 179-188.
Nemci, Slovensko; 1944-1945; Sicherheitsdienst; armáda sovietska; Senica;

Zdrojový dokument (Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 1.)

MFN 27308 (9/68)
Whiting, Ch. : Werwolf. Příběh z historie nacistického hnutí odporu 1944-1945. [Preklad z angl.] Praha, Baronet 2002. 202 s.
OHLASY: [Anot.]: Maskalík A., Vojenská história 7, 2003, č, 1, s. 141-143.
hnutie nacistické; nacistické hnutie; 1944-1945;

MFN 28415 (10/68)
Lacko, Martin : Partizánska brigáda podplukovníka Anatolija Snežinského a jej činnosť v oblasti Považského Inovca (1944-1945). Leutenant-colonel Anatolij Snežinsky's Guerrila Brigade and its Activities in the Territory of Považský Inovec in the Years 1944-1945. 51, 2003, č. 1, s. 83-99. Rés. nem. s. 99-100. Die Partisanenbrigade des Oberstleutnants Anatolij Snežinskij und seine Tätigkeit in der Region von Považský Inovec.
1944-1945; partizánske brigády; Považský Inovec [región]; Snežinský Anatolij [20. stor.];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: