DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1293 (1/368)
Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír : Učebné texty z dejepisu (1939-1945). Br., SPN 1990.
1939-1945; dejepis; učebnice;

MFN 1558 (2/368)
Murín, Karol : Niekoľko poznámok o historiografii obdobia Slovenskej republiky. In: Svedectvo jednej generácie. Cambridge, Ontario, Dobrá kniha 1990, s. 165-187.
Slovenská republika; historiografia slovenská; 1939-1945;

MFN 5185 (3/368)
Rothkirchen, Livia : The Situation of Jews in Slovakia between 1939 and 1945. Jahrbuch für Antisemitismusforschung 7, 1992, s. 46-70.
1939-1945; Židia, Slovensko;

MFN 10898 (4/368)
Dviženije soprotivlenija v stranach Centraľnoj i Jugo-Vostočnoj Evropy 1939-1945. [Otvetstvennyj redaktor]: Marjina, V. V. Moskva, Institut slavjanovedenija i balkanistiki RAN 1995. 547 s.
Európa stredná; Európa juhovýchodná; 1939-1945; zborníky ruské;

MFN 11330 (5/368)
Kázmerová, Ľubica : Politický systém r. 1939-1945 vo svetle slovenskej tlače po r. 1989. La nouvelle Alternative 1995, č. 37, s. 33.
tlač slovenská; 1939-1945;

MFN 11709 (6/368)
Masson, Philippe : Historie německé armády 1939-1945. [Prel. z franc.] Praha, Naše vojsko 1995. 367 s.
OHLASY: anot.: Havlíček Juraj, Vojenská história 1, 1997, č. 1, s. 127.
Bohemika; armáda nemecká; 1939-1945;

MFN 12708 (7/368)
Bálek, Alexej : Československo v letech 1939-1945. AOP 4, 1996, č. 3, s. 9-14.
hospodářství; 1939-1945;

MFN 13493 (8/368)
Kamenec, Ivan : Štátna rada v politickom systéme Slovenského štátu v rokoch 1939-1945. 44, 1996, č. 2, s. 221-242. Rés. nem., s. 242. Der Staatsrat im politischen System des Slowakischen Staates in den Jahren 1939-1945.
OHLASY: rec.: Niederhauser Emil, A szlovák államtanács 1939-1945. KLIÓ 5, 1996, č. 3, s. 118-119.
štátna rada; 1939-1945;

MFN 13542 (9/368)
Kliment, Charles K. : Slovenská armáda 1939-1945. Plzeň, Vyd. Mustang 1996. 330 s., obr. a map. príl. Ed. Military. Sv. 27.
OHLASY: Rec.: Bystrický, Jozef Vojenská história 1, 1997, č. 1, s. 107-113.
armáda slovenská; 1939-1945; Československo;

MFN 14245 (10/368)
Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939-1945. VI. robotný prápor. Zborník materiálov z medzinárodného seminára Bratislava 22.-23. novembra 1995. [Editor]: Knežo-Schönbrun Bernard. [Zost.]: Tóth, Dezider. [Br.,] [ZING Print pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav v Bratislave, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Výbor bývalých zaradencov VI. robotného práporu] [1996]. 187 s. Fot. príl.
OHLASY: anot.: Stanová Mária, Vojenská história 1, 1997, č. 1, s. 127-128.
armáda; 1939-1945; prápor robotný;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: