DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 20230 (1/3)
Mathé, Svätoslav : Politikum 14. marca. In: Prvá slovenská republika - 60. výročie jej vzniku. [Zost.]: Maruniak, Peter. [Žilina], Kabinet výskumu dejín slovenského exilu MS - Mestský úrad Žilina 1999, s. 26-32.
Slovenský štát; 1939, marec 14.;

MFN 20261 (2/3)
Mešťan, Pavol : Odhalená logika našich dejín (k vzťahu 14. marec 1939 a SNP). In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 31-36.
SNP; 1939, marec 14.; Slovenské národné povstanie; historiografia slovenská;

MFN 20870 (3/3)
Výročia, ktoré nemožno obísť mlčaním. [Redakčná diskusia za účasti]: Lukáč, Pavol - Kamenec, Ivan - Lipták, Ľubomír - Zemko, Milan. OS 1999, č. 3, s. 3-7.
výročia; 1939, marec 14.; Slovenský štát; historiografia slovenská; tabu;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: