DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 20230 (1/8)
Mathé, Svätoslav : Politikum 14. marca. In: Prvá slovenská republika - 60. výročie jej vzniku. [Zost.]: Maruniak, Peter. [Žilina], Kabinet výskumu dejín slovenského exilu MS - Mestský úrad Žilina 1999, s. 26-32.
Slovenský štát; 1939, marec 14.;

MFN 20261 (2/8)
Mešťan, Pavol : Odhalená logika našich dejín (k vzťahu 14. marec 1939 a SNP). In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 31-36.
SNP; 1939, marec 14.; Slovenské národné povstanie; historiografia slovenská;

MFN 20870 (3/8)
Výročia, ktoré nemožno obísť mlčaním. [Redakčná diskusia za účasti]: Lukáč, Pavol - Kamenec, Ivan - Lipták, Ľubomír - Zemko, Milan. OS 1999, č. 3, s. 3-7.
výročia; 1939, marec 14.; Slovenský štát; historiografia slovenská; tabu;

MFN 27646 (4/8)
Cséfalvay, František : Maďarsko-slovenský ozbrojený konflikt v marci 1939. In: Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí. [Ed.]: Štefanský, Michal - Purdek, Imrich. Br., Vojenský historický ústav - Ministerstvo obrany SR 2003, s. 117-125. Rés. angl. s. 126 Hungary-Slovakian Armed Conflict in the March of 1939.
vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; 1939, marec;

MFN 28193 (5/8)
Katreba, Zoltán : Neznámy dokument o maďarsko-slovenskom konflikte v marci 1939. Časť 1. Das unbekannte Dokument zum ungarisch-slowakischen Konflikt im März. (Teil 1.) Vojenská história 7, 2003, č. 2, s. 96-114.
pramene; vzťahy maďarsko-slovenské; vzťahy slovensko-maďarské; 1939, marec;

Zoznam dielov

MFN 28194 (6/8)
Katreba, Zoltán : Neznámy dokument o maďarsko-slovenskom konflikte v marci 1939. Časť 2. Das unbekannte Dokument zum ungarisch-slowakischen Konflikt im März 1939. (Teil 2.) Vojenská história 7, 2003, č. 3, s. 86-103.
1939, marec; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; pramene;

Zdrojový dokument (Vojenská história)

Zoznam dielov

MFN 29971 (7/8)
Cséfalvay, František : Predohra a priebeh maďarsko-slovenského ozbrojeného konfliktu v marci 1939. Vojenská história 8, 2004, č. 2, s. 39-58. Rés. nem. s. 58 Das Vorspiel und der Verlauf des ungarisch-slowakischen Konfliktes im März 1939.
OHLASY: [Názory a polemika]: Deák Ladislav, Vojenská história 8, 2044, č. 3, s. 128-133.
Vojenstvo; Vzťahy maďarsko-slovenské; Vzťahy slovensko-maďarské; 1939, marec;

MFN 30038 (8/8)
Deák, Ladislav : Nová hranica medzi Slovenskom a Maďarskom po okupácii Podkarpatskej Rusi v marci 1939. The New Border between Slovakia and Hungary after the Occupation of Sub-Carpathian Ruthenia on March 1939. HŠt 43, 2004, s. 189-212.
Hungarika; Vzťahy maďarsko-slovenské; Vzťahy slovensko-maďarské; Hranice maďarsko-slovenské; Hranice slovensko-maďarské; 1939, marec; Podkarpatská Rus;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: