DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 15 (1/626)
Osuský, Samuel Štefan : Prvé slovenské dejiny filozofie. Tranoscius 1939. 431 s.
    Ohlas: Kocka Ján, Odkaz Osuského "prvých slovenských dejín filozofie", Filozofia 49, 1994, č. 9, s. 585-592.


MFN 16 (2/626)
Územie a obyvateľstvo Slovenskej republiky a prehľad obcí a okresov odstúpených Nemecku, Maďarsku a Poľsku. Br., Štátny štatistický úrad 1939. 82 s.


MFN 1293 (3/626)
Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír : Učebné texty z dejepisu (1939-1945). Br., SPN 1990.
1939-1945; dejepis; učebnice;

MFN 1558 (4/626)
Murín, Karol : Niekoľko poznámok o historiografii obdobia Slovenskej republiky. In: Svedectvo jednej generácie. Cambridge, Ontario, Dobrá kniha 1990, s. 165-187.
Slovenská republika; historiografia slovenská; 1939-1945;

MFN 2269 (5/626)
Bystrický, Valerián : Slovensko a tretia ríša. Cesty k 14. marcu 1939. HR 2, 1991, č. 2, s. 14-15.
1939, 14. marec;

MFN 5185 (6/626)
Rothkirchen, Livia : The Situation of Jews in Slovakia between 1939 and 1945. Jahrbuch für Antisemitismusforschung 7, 1992, s. 46-70.
1939-1945; Židia, Slovensko;

MFN 7028 (7/626)
Leikert, Jozef : A den se vrátil (co následovalo po 17. listopadu 1939). Br., Astra 1993. 464 s., 16 s. fotopríloha.
    OHLASY: Svetoň Luboš, SP-M 4+110, 1994, č. 7; tiež rec.: Nižňanský Eduard, Studia historica Nitriensia 2, 1994, s. 205-206.
Bohemika; represie; 1939, november 17.; študenti;

MFN 9365 (8/626)
Leikert, Jozef : A deň sa vrátil (čo nasledovalo po 17. novembri 1939). Br., Astra 1994. 447 s. Rés. angl., franc.
Bohemika; represie; 1939, november 17.; študenti;

MFN 10898 (9/626)
Dviženije soprotivlenija v stranach Centraľnoj i Jugo-Vostočnoj Evropy 1939-1945. [Otvetstvennyj redaktor]: Marjina, V. V. Moskva, Institut slavjanovedenija i balkanistiki RAN 1995. 547 s.
Európa stredná; Európa juhovýchodná; 1939-1945; zborníky ruské;

MFN 11284 (10/626)
Kamenec, Ivan : Riešenie židovskej otázky v prvom období Slovenskej republiky (roky 1939-1940). In: Mezinárodní vědecká konference. Akce Nisko v historii "konečné řešení židovské otázky" k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů. Ostrava, Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1995, s. 183-190. Rés. nem.
Akcia Nisko; židovská otázka; 1939-1940; otázka židovská;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: