DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 43616 (1/5)
Huttmanová, Michaela : Správa z konferencie Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989. 59, 2011, č. 3, s. 583-584. [Banská Bystrica, 10. - 11. 5. 2011]
konferencie; 1938-1989;

Zdrojový dokument (HČ)

MFN 47029 (2/5)
Balberčák, Štefam : Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989, II. 61, 2013, č. 1, s. 194-195. [Vedecká konferencia, Banská Bystrica, 22. - 23. mája 2012.]
konferencie; 1938-1989;

Zdrojový dokument (HČ)

MFN 49148 (3/5)
Hudák, Peter : Postoj majority k židovským religióznym stavbám v lokalite Bardejov v rokoch 1938 - 1989. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I. Br., Ústav pamäti národa 2014, s. 315-324.
1938-1989; synagógy; Židia, Slovensko; Bardejov;

Zdrojový dokument (Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I.)

MFN 49587 (4/5)
Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II. Osobnosti známe - neznáme. Zborník z vedeckej konferencie Banská Bystrica 22. - 23. mája 2012. [Zost.]: Hruboň, Anton - Lepiš, Juraj - Tokárová, Zuzana. Br., Ústav pamäti národa 2014. 295 s.
OHLASY: Rec.: Jankech Juraj, HČ 62, 2014, č. 3, s. 579-580.
1938-1989; osobnosti; politika; zborníky slovenské; zborníky jednorázové;

Zoznam dielov

Zoznam dielov

MFN 49588 (5/5)
Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I. Veľké udalosti a fenomény rokov 1938 - 1989 v regiónoch Slovenska. Zborník z vedeckej konferencie Banská Bystrica 10. - 11. mája 2011. [Zost.]: Hruboň, Anton - Lepiš, Juraj - Kubuš, Martin. Br., Ústav pamäti národa 2014. 344 s. Rés. angl. s. 338-339. Slovakia in the times of unfreedom 1938 - 1989.
1938-1989; politika; zborníky slovenské; zborníky jednorázové;

Zoznam dielov

Zoznam dielov

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: