DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 27013 (1/5)
Szabó, Helga : A visszacsatolt Csallóköz politikai és közigazgatási beilleszkedése 1938-1941. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2002, č. 2, s. 35-58.
1938-1941; politika; Žitný ostrov;

MFN 40788 (2/5)
Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1941 v dokumentoch. Zv. 1. Od Mníchova k vojne proti ZSSR. Slowakisch-deutsche Beziehungen 1938-1941 in Dokumenten. Band 1. Von München bis zum Krieg gegen die UdSSR. [Vedúci aut. kol.]: Nižňanský, Eduard. [Aut.]: Tulkisová, Jana - Baka, Igor - Čaplovič, Miloslav - Fabricius, Miroslav - Hallon, Ľudovít - Segeš, Dušan - Schriffl, Danvid - Schvarc, Michal. Br., Spoločnosť pro Historia vo vydavateľstve UNIVERSUM-EU s. r. o. 2009. 1171 s., reg. menný, miestny.
OHLASY: Anot.: Brandes Detlef, Slowakische Dokumentationen zu den slowakisch-deutschen Beziehungen in den Jahren von 1938 bis 1945. Bohemia 52, 2012, č. 2, s. 344-355; správa: História revue 12, 2012, č. 3-4, s. 81; rec.: Kollárová Zuzana, Dejiny - internetový časopis 2012, č. 2, s. 130-131, dostupné na internete: http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_2_2012.pdf [cit. 2014-4-25]; rec.: Kollárová Zuzana, Z minulosti Spiša 20, 2012, s. 218-219.
vzťahy slovensko-nemecké; vzťahy nemecko-slovenské; pramene; 1938-1941;

MFN 42510 (3/5)
Rogovyj, Jevgen : Sociálno-ekonomické aspekty slovakizácie v rokoch 1938-1941. In: Život v Slovenskej republike. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov 9. Br., Ústav pamäti národa 2010, s. 36-44.
slovakizácia; 1938-1941;

Zdrojový dokument (Život v Slovenskej republike. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov 9.)

MFN 45712 (4/5)
Kázmerová, Ľubica : Zmeny štruktúry školského systému na Slovensku v rokoch 1938 - 1941. In: Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012, s. 63-72.
školstvo; 1938-1941;

Zdrojový dokument (Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka.)

MFN 49173 (5/5)
Janek, István : János Esterházy a slovensko-maďarské diplomatické vzťahy v rokoch 1938 - 1941. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II. Br., Ústav pamäti národa 2014, s. 58-74.
osobnosti; Maďari, Slovensko; politici slovenskí; diplomati; politika zahraničná; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; 1938-1941; hungarika; 1901-1957; Esterházy János [1901-1957];

Zdrojový dokument (Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II.)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: