DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 21494 (1/37)
Harbuľová, Ľubica : Ladomirovské reminiscencie. Z dejín ruskej pravoslávnej misie v Ladomirovej 1923-1944. Prešov, Pravoslávna bohoslovecká fakulta 2000. 127 s.
OHLASY: [anot.]: -M. B.-, HČ, 50, 2002, č. 2, s. 367-368; tiež rec.: Dostaľ M. Ju., Slavianovedenije 2002, č. 4, s. 99-100; tiež: [rec.]: Vasiľová Darina, SlŠt 2003, č. 1-2, s. 131-133.
pravoslávna cirkev; cirkev pravoslávna; 1923-1944; Ladomirová [okres Svidník]; okres: Svidník;

MFN 26051 (2/37)
Katuninec, Milan : Združenie slovenských odborových organizácií (1923-1938). 50, 2002, č. 2, s. 307-322.
odbory, združenie; 1923-1938;

MFN 27953 (3/37)
Harbuľová, Ľubica : Vytvorenie ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí a jej aktivity na Slovensku v rokoch 1923-1944. SlŠt 2003, č. 1-2, s. 88-106.
cirkev pravoslávna; cirkev ruská; 1923-1944;

MFN 31169 (4/37)
Pástorová, Eva : Bendová, Krista (1923-1988). [Zost.]: Kaššayová, Terézia. In: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Matice slovenskej 27. Fondy 184-190. Martin, Slovenská národná knižnica 2004, s. 6-94. [Písomná pozostalosť. Sign.: 184.]
Literáti; Pozostalosti; 1923-1988; Bendová Krista [1923-1988];

Zdrojový dokument (Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Matice slovenskej 27. Fondy 184-190.)

MFN 31766 (5/37)
Vasilko, Tibor : História basketbalu z pohľadu Banskej Bystrice. 1923-2003. Vlkanová, Vyd. MAGENTA 2004.
šport; basketbal; 1923-2003; Banská Bystrica;

MFN 32229 (6/37)
Dulovič, Erik : Realizácia štátnej politiky županov Košickej župy v rokoch 1923-1928. The Application of State Policy by District Chiefs in Košice Province in the Years 1923-1928. 53, 2005, č. 4, s. 659-695. Rés. nem. s. 695-696 Die Staatspolitik aus der Sicht der Gauleiter des Kaschauer Gaus (1923-1928).
1923-1928; politika; župani; Košice [župa];

MFN 37784 (7/37)
Derfiňák, Patrik : Z minulosti Židovského úverného družstva pre Prešov a okolie (1923-1941). Acta historica Neosoliensia 11, 2008, s. 200-212, tab. Rés. angl. s. 212 From the past of the Jewish Credit Society for Presov and its surroundings (1923-1941).
Židia, Slovensko; družstvá úverové; 1923-1941; Prešov;

Zdrojový dokument (Acta historica Neosoliensia)

MFN 41072 (8/37)
Vrláková, Eva : Spracovanie a sprístupnenie fondov okresných úradov 1923-1945. SlArchiv 44, 2009, č. 1, s. 3-15. Rés. franc. s. 15 Traitement et accesibilité des fonds des bureaux de district 1923-1945.
archívy; úrady okresné; 1923-1945;

Zdrojový dokument (SlArchiv)

MFN 42795 (9/37)
Turóci, Martin : Komunistická strana Československa v okrese Čadca v rokoch 1923-1938. = The Communist party of Czechoslovakia in the Čadca district in 1923-1938. Zborník Kysuckého múzea 13, 2010, s. 243-298, fot.
Komunistická strana Československa; politické strany; strany politické; 1923-1938; Čadca [okres];

Zdrojový dokument (Zborník Kysuckého múzea)

MFN 43237 (10/37)
Dobrotková, Marta : Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. osemdesiatosemročný. Studia Historica Tyrnaviensia 13, 2011, s. 13-16.
historici slovenskí; 1923-; Marsina Richard [1923-];

Zdrojový dokument (Studia Historica Tyrnaviensia)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: