DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 10822 (1/144)
Deák, Ladislav : Slováci v maďarskej politike v rokoch 1918-1939. = A szlovákok helyzete a magyar politikában az 1918-38-as idoszakban. In: Slováci a Maďari = Szlovákok és magayrok. Br., Ministerstvo kultúry SR 1995, slov. text s. 41-53; maď. text s. 174-186.
vzťahy maďarsko-slovenské; vzťahy slovensko-maďarské; 1918-1939;

MFN 11071 (2/144)
Hamard, Bruno : Budapest pendant l'entre-deux-guerres. Histoire de la reconstructions de la ville-capitale d'Autriche-Hongrie. Paris, APRHC Vécu Contemporain 1995. 67 s.
OHLASY: anot.: Petruf Pavol, HČ 44, 1996, č. 2, s. 321-322.
mestá, Maďarsko; 1918-1939; Budapest [HU];

MFN 12964 (3/144)
Deák, Ladislav : Slováci v maďarskej politike v rokoch 1918-1939. Br., Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia Plus 1996. 78 s.
vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; 1918-1939;

MFN 15235 (4/144)
Deák, Ladislav : The Slovaks in Hungarian Politics in the Years 1918-1939. [Prel.]: Styan, Martin C. Br., Kubko Goral 1997. 108 s.
1918-1939; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; politika zahraničná;

MFN 15369 (5/144)
Ferenčuhová, Bohumila : Paris Slovaque ou Tchécoslovaque? Vision slovaque de Paris dans l'entre-deux-querres. In: Paris Capitale culturelle de l'Europe centrale? Les échanges intellectuels entre la France et les pays de l'Europe médiane 1918-1939. [Ed.]: Delaperriere, Maria - Mares, Antoine. Paris, Institut d'Etudes Slaves 1997, s. 66-78. [Separát.]
1918-1939; vzťahy slovensko-francúzske; vzťahy francúzsko-slovenské; Paríž;

MFN 17379 (6/144)
Čaplovič, Miloslav : Armáda a jej činnosť na Slovensku v rokoch 1918-1939. SAmO - Spoločnosť, armáda, osobnosť. 1998, s. 65-78.
vojenstvo; armáda; 1918-1939;

MFN 17459 (7/144)
Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1918-1939). [Zost.]: Sládek, Zdeněk - Běloševská, L. Praha, Slovanský ústav Akademie věd České republiky - Euroslavia 1998. 342 s.
OHLASY: anot.: Harbuľová Ľubica, HČ 49, 2001, č. 3, s. 559-561.
pramene; 1918-1939; Československo; ukrajinská emigrácia; emigrácia ukrajinská; vzťahy slovensko-ruské; vzťahy slovensko-ukrajinské; vzťahy rusko-slovenské; vzťahy ukrajinsko-slovenské;

MFN 17958 (8/144)
Kačala, Ján : Slovenčina v prvej československej republike (1918-1939). Časť 1. SP-M IV + 114, 1998, č. 7-8, s. 159-169.
slovenčina; 1918-1939;

MFN 18134 (9/144)
Krajčovičová, Nataša : Slovenská historiografia o dejinách medzivojnovej ČSR. In: Reflexe dějin první československé republiky v české a slovenské historiografii. Praha, Historický ústav AV ČR 1998, s. 63-72.
historiografia slovenská; 1918-1939;

MFN 18263 (10/144)
Lukáč, Eduard : Trnava - najvýznamnejšie stredisko reformného pedagogického hnutia na Slovensku v období prvej ČSR. PR 50, 1998, č. 2, s. 177-187.
školstvo; 1918-1939; Trnava;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: