DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 39777 (1/62)
Formáčková, Marie : V hlavní roli Gustáv Husák. Tragedie jednoho osudu. Praha, BVD 2009. 159 s.
OHLASY: Rec.: Kinčok Branislav, Pamäť národa 8, 2012, č. 4, s. 126-127.
prezidenti slovenskí; bohemika; politici slovenskí; 1913-1991; Husák Gustáv [1913-1991];

MFN 45097 (2/62)
Černák, Tomáš : Gustáv Husák a tzv. slovenský buržoázny nacionalizmus. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Hradec Králové, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 2012, s. 109-120.
buržoázny nacionalizmus; nacionalizmus buržoázny; politici slovenskí; prezidenti slovenskí; 1913-1991; Husák Gustáv [1913-1991];

Zdrojový dokument (České, slovenské a československé dějiny 20. století VI.)

MFN 45098 (3/62)
Černák, Tomáš : Kampaň proti tzv. slovenskému buržoáznemu nacionalizmu v súvislosti s politickým pádom Gustáva Husáka. Historický zborník 23, 2012, č. 1-2, s. 49-70. Rés. angl. s. 70. The Campaign against the So-Called Slovak Bourgeois Nationalism Connected with the Political Fall of Gustáv Husák.
nacionalisti buržoázni; politika; 1913-1991; Husák Gustáv [1913-1991];

Zdrojový dokument (Historický zborník)

MFN 45101 (4/62)
Černák, Tomáš : Rozhovor s Ladislavom Šimovičom o študentskom hnutí, ilegálnej činnosti a Gustávovi Husákovi. Pamäť národa 8, 2012, č. 2, s. 88-107, fot.
hnutie študentské; študenti; ilegalita; 1913-1991; 1915; Šimovič Ladislav [1915-]; Husák Gustáv [1913-1991];

Zdrojový dokument (Pamäť národa)

MFN 45168 (5/62)
Doskočil, Zdeněk : Cesta Gustáva Husáka k moci (1963 - 1969). In: Český a slovenský komunizmus (1921 - 2011). Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - Ústav pro studium totalitních režimů 2012, s. 156-173. Rés. angl. s. 395-397. The Road of Gustáv Husák to Power (1963 - 1969).
1963-1969; politici slovenskí; prezidenti československí; 1913-1991; Husák Gustáv [1913-1991];

Zdrojový dokument (Český a slovenský komunizmus (1921 - 2011).)

MFN 45727 (6/62)
Kinčok, Branislav : Trestnoprávne vyrovnanie sa s tzv. slovenskými buržoáznymi nacionalistami. Proces s Gustávom Husákom a spol. Pamäť národa 8, 2012, č. 2, s. 35-51, fot. Rés. angl. s. 51. Fight using also Criminal Law against so-called Slovak bourgeois nationalists. Trial with Gustáv Husák and group.
bohemika; prezidenti; procesy politické; politické procesy; buržoázni nacionalisti; nacionalisti buržoázni; 1913-1991; Husák Gustáv [1913-1991];

Zdrojový dokument (Pamäť národa)

MFN 47054 (7/62)
Benko, Juraj : Miesto a funkcia inteligencie v slovenskom komunistickom hnutí v medzivojnovom období. In: Gustáv Husák - moc politiky - politik moci. Br., VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2013, s. 67-84.
prezidenti československí; politici československí; politici slovenskí; bohemika; 1913-1991; inteligencia; komunisti; Husák Gustáv [1913-1991];

Zdrojový dokument (Gustáv Husák - moc politiky - politik moci.)

MFN 47077 (8/62)
Blažek, Petr : "Do společných hovorů se nezapojoval", Gustáv Husák ve vězení 1951 - 1960. In: Gustáv Husák - moc politiky - politik moci. Br., VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2013, s. 480-498.
prezidenti československí; politici československí; politici slovenskí; bohemika; 1913-1991; väzni; 1951-1960; Husák Gustáv [1913-1991];

Zdrojový dokument (Gustáv Husák - moc politiky - politik moci.)

MFN 47171 (9/62)
Černák, Tomáš : Gustáv Husák a jeho cesta 20. storočím. Druhá svetová 8, 2013, č. 1, s. 1-9.
20. storočie; politici slovenskí; 1913-1991; Husák Gustáv [1913-1991];

MFN 47172 (10/62)
Černák, Tomáš : Gustáv Husák a jeho štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. In: Odvaľujem balvan. Br. - Banská Bystrica, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied - Múzeum SNP 2013, s. 16-27.
prezidenti; školstvo; politici slovenskí; 1913-1991; Husák Gustáv [1913-1991];

Zdrojový dokument (Odvaľujem balvan.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: