DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 19741 (1/14)
Haluka, Pavol : Zničenie Kokavy nad Rimavicou 3. augusta 1911. Praha, Vlastný náklad 1999. 63 s.
1911; požiare; Kokava nad Rimavicou [okres Poltár]; okres: Poltár;

MFN 29439 (2/14)
Taylor, Zbigniew : The Contraction of the Railway Network in Poland, 1911-2002. GeogrČ 55, 2003, č. 4, s. 291-307. Rés. slov. s. 307. Redukcia železničnej siete v Poľsku v rokoch 1911-2002.
železnice poľské; 1911-2002; Doprava železničná;

MFN 30704 (3/14)
Kováč, Dušan : Pred prvou svetovou vojnou. In: Slovensko v 20. storočí. Zv. 1. Na začiatku storočia 1901-1914. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2004, s. 187-210.
Liberalizmus; 1911-1914; Otázka slovenská; Slovenská otázka;

Zdrojový dokument (Slovensko v 20. storočí. Zv. 1. Na začiatku storočia 1901-1914.)

MFN 39252 (4/14)
Tóth, Ivan : Rázusovo pôsobenie v evanjelickej cirkvi a. v. v rokoch 1911-1937. In: Martin Rázus politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Br., Ústav politických vied - Slovenská národná knižnica Martin vo vyd. Veda 2008, s. 116-130.
evanjelici; cirkev evanjelická; 1911-1937; Rázus Martin [1888-1937];

Zdrojový dokument (Martin Rázus politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ.)

MFN 43464 (5/14)
Haluka, Pavol : Veľký požiar. Nitra, Slovenský CHOV 2011. 123 s.
požiare; 1911; Kokava nad Rimavicou [okres Poltár]; okres: Poltár;

MFN 44746 (6/14)
Vnuk, František : Cirkevný historik a teológ Anton Botek (1911-1992). (K 100. výročiu narodenia.) Historický zborník 21, 2011, č. 1, s. 229-232, fot.
historici cirkevní; 1911-1991; Botek Anton [1911-1942];

Zdrojový dokument (Historický zborník)

MFN 44747 (7/14)
Vnuk, František : Cirkevný historik Vojtech Bucko (1911-1993). (K 100. výročiu narodenia.) Historický zborník 21, 2011, č. 1, s. 233-235, fot.
historici cirkevní; 1911-1993; Bucko Vojtech [1911-1993];

Zdrojový dokument (Historický zborník)

MFN 44775 (8/14)
Weis, Martin : Hundert Jahre seit der Geburt des "Engels von Dachau". Historia Ecclesiastica 2, 2011, č. 1, s. 127-135. Rés. slov. s. 135. Sto rokov od narodenia "Anjela z Dachau".
cirkev; 1911-1945; Dachau; Nemecko; Unzeitig Engelmar P. [1911-1945];

Zdrojový dokument (Historia Ecclesiastica)

MFN 45125 (9/14)
Daniš, Miroslav : Jozef Belaj - slovenský diplomat v Belehrade v rokoch 1941-43. In: Z dejín slovensko-srbských vzťahov. Br., Katedra všeobecných dejín FiFUK - Vydavateľstvo Stimul 2012, s. 122-133, fot. Rés. angl. s. 132. Jozef Belaj - Slovak diplomat in Belegrade during 1942 - 1943.
politika zahraničná; 1941-1943; diplomati; vzťahy slovensko-juhoslovanské; vzťahy juhoslovansko-slovenské; 1911-2005; Belehrad; Belaj Jozef [1911-2005];

Zdrojový dokument (Z dejín slovensko-srbských vzťahov.)

MFN 45190 (10/14)
Duda, Mirón : Osobnosť múdrosti a lásky - Mons. ThDr. Myron Podhajecký. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II. Prešov, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity 2012, s. 125-137.
gréckokatolíci; cirkev gréckokatolícka; kňazi gréckokatolícki; 1911-1995; Podhajecký Myron [1911-1995];

Zdrojový dokument (Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: