DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1491 (1/21)
Matica slovenská. I. (1857) 1863 - 1875 (1912). Inventár. [Sprac a zost.]: Geguš, Ivan. Martin, Matica slovenská 1990. 441 s., reg. menný. Ed. Dokumentácia. Séria Fondy Archívu literatúry a umenia Matice slovenskej.
OHLASY: Anot.: Mruškovič Viliam, LitArch 28/91, 1994, s. 225-227.
Matica slovenská; inventáre; 1857; 1863-1875; 1912;

Zoznam dielov

MFN 9675 (2/21)
Otčenáš, Michal : Slovenská historiografia v matičnom období 1863-1875. J. Záborský, F.V. Sasinek, P. Križko, J. Hložník. AFPUŠ Spoločenskovedný Zb - História 3, 1994, s. 79-96. Rés. nem., angl.
historiografia slovenská; 1863-1875; obdobie matičné; Záborský Jonáš [1812-1876]; Sasinek František Víťazoslav [1830-1914]; Sasinek Franko Víťazoslav [1830-1914]; Hložník Jozef; Križko Pavol [1841-1902];

MFN 22766 (3/21)
Swoboda, G. : Gettysburg 1863. Praha, Svojtka & Co 2000. 268 s.
OHLASY: [anot.]: Maskalík A., Vojenská história 5, 2001, č. 4, s. 147-148.
bohemika; bitka pri Gettysburgu; 1863; Gettysburg [US];

MFN 28241 (4/21)
Klubert, Tomáš : Gettysburg - rozhodujúca bitka amerických dejín. História revue 3, 2003, č. 6, s. 10-13.
1863; vojna americká; vojna občianska; Gettysburg [US];

MFN 29574 (5/21)
Winkler, Tomáš - Eliáš, Michal a kol. : Matica slovenská. Dejiny a prítomnosť. Martin, Matica slovenská 2003. 495 s., reg. menný.
Matica slovenská; 1863-2003;

MFN 37780 (6/21)
Demko, Miroslav : Cyrilo-metodské oslavy v Ríme roku 1836 a Franz Liszt. Br., Lisztova spoločnosť na Slovensku 2008. 209 s. Rés. angl. s. 207-209.
hudobníci; 1863; oslavy; vzťahy slovensko-talianske; vzťahy taliansko-slovenské; Rím; Liszt Franz [1811-1886];

MFN 38193 (7/21)
Janas, Karol : Niekoľko poznámok k činnosti Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch v rokoch 1863-1923. Balneologický spravodajca 39, 2003-2007 [vyd. 2008], s. 88-94, fot. Rés. nem. s. 91-94 Ausführungen zur Tätigkeit der Militär-Kuranstalt von Piešťany in den Jahren 1863-1923.
Vojenský kúpeľný ústav; vojenstvo; kúpele; 1863-1923; Piešťany;

Zdrojový dokument (Balneologický spravodajca)

MFN 42177 (8/21)
Marsina, Richard : Vedecký výskum a Matica slovenská v rokoch 1863-1875. Historický zborník 20, 2010, č. 2, s. 151-156.
veda; Matica slovenská; 1863-1875;

Zdrojový dokument (Historický zborník)

MFN 43549 (9/21)
Hollý, Karol : Memorandum národa slovenského ako historiografický prameň. SAS 40, 2011, s. 101-114. Rés. angl. s. 114 The Memorandum of the Slovak Nation as a Historiographical Source.
1863; pramene; Memorandum národa slovenského;

Zdrojový dokument (SAS)

MFN 45507 (10/21)
Hollý, Karol : Návrh federalizácie habsburskej monarchie v diele Spojené štáty Veľkého Rakúska od Aurela Popoviciho. Rozhľady. 60, 2012, č. 3, s. 501-520.
rumunika; Habsburská monarchia; 1863-1917; Popovici Aurel Constantin [1863-1917];

Zdrojový dokument (HČ)

Zoznam dielov


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: