DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 926 (1/234)
Erdody, Gábor : Forradalmak Európában 1848-1849. [Budapest], Progresszió 1990. 48 s.
1848;

MFN 1732 (2/234)
Puková, Andrea : Na pamiatku slávnych dejov r. 1848. KrSl 67, 1990, č. 1, s. 43. [Pamätná tabuľa v Brezovej pod Bradlom.]
1848; Brezová pod Bradlom [okres Myjava]; okres: Myjava;

MFN 3323 (3/234)
Sinka, Beatrix : Nemzetörök Komáromban az 1848/49-es forradalom elsö évében. [Národná garda v Komárne v prvom roku revolúcie 1848/49.] Iuxta Danubium 9, 1991, s. 4-15. Rés. slov.
1848; Komárno;

MFN 3431 (4/234)
Škvarna, Dušan : Aká si bola revolúcia? Hľadanie pravdy o rokoch meruôsmych. 1-2. HR 2, 1991, č. 4, 5, s. 18-20, 12-13.
revolúcia 1848-1849; 1848-1849;

MFN 3951 (5/234)
Dejiny Slovenska III. (Od roku 1848 do konca 19. storočia.) [Vedúci aut. tímu]: Podrimavský, Milan. [Aut. kol.]: Hapák, Pavel, - Holec, Roman - Matula, Vladimír - Mésároš, Július - Podrimavský, Milan - Škvarna, Dušan. Br., Veda 1992. 829 s. Reg. menný, miestny.
OHLASY: rec.: Žišková-Moroňová Katarína, Dejiny sú... Knižná revue 2, 1992, č. 12, s. 7; rec.: J.M., Správy SAV 28, 1992, č. 10-11, s. 5; anot.: Hubenák Ladislav, Dejiny Slovenska a Slovákov, Pravda 2, 19.5.1992; rec.: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; rec.: Hubenák Ladislav, PrO 75, 1992, č. 5, s. 488-490; Písch M., HČ 41 1993, č. 5-6, s. 721-723; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182; tiež [anot.]: Hubenák Ladislav, Právněhistorické studie 33, 1993, s. 222-223.
1848-19. storočie;

MFN 4004 (6/234)
Ďurica, Milan S. : La Slovaquie et ses efforts vers l`independance (de 1848 a 1938). Slovak Studies 28-29, 1988-1989 [vyd. 1992], s. 27-84.
1848; 1938;

MFN 4791 (7/234)
Matula, Vladimír : Koncepcija slavjanskogo edinstva i slavjanskoj vzaimnosti v slovackom nacionaľnom dviženii (do revoljucii 1848-1849 gg.) In: Rossijskoje obščestvo i zarubežnyje slaviane 17-načala 20. veka. [Otvetstvennyj red.]: Lapteva, L. P. Moskva, Rossijskaja akademija nauk Institut slavjanovedenija i balkanistiki 1992, s. 13-24. Ed. Balkanskie issledovanija. Vypusk 16.
slavistika; 1848-1849; vzťahy slovensko-ruské; vzťahy rusko-slovenské; hnutia národné; národné hnutia;

Zdrojový dokument (Rossijskoje obščestvo i zarubežnyje slaviane 17-načala 20. veka. [Otvetstvennyj red.]: Lapteva, L. P.)

MFN 5057 (8/234)
Piry Cirjék, János : Érsekújvári napló 1848-49-ben. (Napjaink eseményei fejleményei 1848-ban.) 1.-2. [Novozámocký denník v rokoch 1848-49. (Vývoj udalostí našich dní v roku 1848.) 1.-2.] Irodalmi szemle 35, 1992, č. 8, s. 816-820; č. 9, s. 941-952.
1848; Nové Zámky; Piry Cirjék János [1810-1880];

MFN 5071 (9/234)
Podrimavský, Milan : O štátoprávnych aspektoch slovenskej politiky 1848-1914. OGM 23, 1992, č. 4, s. 148-151.
1848;

MFN 5365 (10/234)
Szarka, László : Neuskutočnené vyrovnania. (Vplyv 1848, 1867 a 1918 na vývoj maďarsko-slovenských vzťahov.) In: Slovensko-maďarské vzťahy v 20. storočí. Br., Historický ústav SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press 1992, s. 12-19.
1848; 1967; 1918;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: