DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 25576 (1/7)
Dvořáková, Daniela : Lengyelek Luxemburgi Zsigmond udvarában. Századok 136, 2002, č. 2, s. 391-416.
vzťahy slovensko-poľské; vzťahy poľsko-slovenské; Polonika; 1368-1437; Žigmund Luxemburský [1368-1437]; Luxemburský Žigmund [1368-1437];

MFN 43302 (2/7)
Dvořáková, Daniela : Symbolika v naráciách donačných listín Žigmunda Luxemburského. Studia Historica Tyrnaviensia 13, 2011, s. 23-29. Rés. angl. s. 29. Symbolism in the narrations of donation deeds of Sigismund of Luxembourg.
diplomatika narácie; listiny donačné; donácie; symbolika; 1368-1437; Žigmund Luxemburský [1368-1437]; Luxemburský Žigmund [1368-1437];

Zdrojový dokument (Studia Historica Tyrnaviensia)

MFN 45224 (3/7)
Dvořáková, Daniela : Zikmund se ujímá své role v Říši. In: Lucemburkové. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012, s. 725-731, fot.
rody; králi; panovníci; šľachta; 1368-1437; Žigmund Luxemburský [1368-1437]; Luxemburský Žigmund [1368-1437];

Zdrojový dokument (Lucemburkové.)

MFN 45225 (4/7)
Dvořáková, Daniela : Zikmundova vláda v Uhrách. In: Lucemburkové. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012, s. 702-709, fot.
rody; králi; panovníci; šľachta; 1368-1437; Žigmund Luxemburský [1368-1437]; Luxemburský Žigmund [1368-1437];

Zdrojový dokument (Lucemburkové.)

MFN 45668 (5/7)
Kaiser Sigismund (1368 - 1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen. [Hrsg.]: Hruza, Karel - Kaar, Alexandra. Wien - Köln - Weimar, Böhlau Verlag 2012. 564 s., obr. tab.
panovníci; zborníky rakúske; 1368-1437; králi; zborníky rakúske; Žigmund Luxemburský [1368-1437]; Luxemburský Žigmund [1368-1437];

MFN 46282 (6/7)
Papajík, David : Osobnost císaře a krále Zikmunda Lucemburského z pohledu českých historiků. Z minulosti Spiša 20, 2012, s. 27-39. Rés. nem. s. 39. Die Person des Kaiser und Königs Sigismunds von Luxemburg aus der Sicht Tschechischer Historiker.
historici českí; králi; panovníci; bohemika; 1368-1437; Žigmund Luxemburský [1368-1437];

Zdrojový dokument (Z minulosti Spiša)

MFN 48939 (7/7)
D. D. [ Dvořáková, Daniela] : Schutzbrief König Sigismunds für Peter Čech von Leva. In: Das Konstanzer Konzil 1414-1418 - Weltereignis des Mittelalters - Katalog. Darmstadt, Der Konrad Theiss Verlag 2014, s. 208-209.
pramene; listiny; panovníci; 1368-1437; Žigmund Luxemburský [1368-1437]; Luxemburský Žigmund [1368-1437];

Zdrojový dokument (Das Konstanzer Konzil 1414-1418 - Weltereignis des Mittelalters - Katalog.)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: