DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2776 (1/1)
Kollárová, Zuzana : Spolky bývalých urbarialistov na území súčasného Popradského okresu. SlArchiv 26, 1991, č. 2, s. 83-93. Rés. nem.
urbarialisti; Poprad [okres];

[Search] [Index]
Abbreviation: