DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 45 (1/447)
Wollman, Frank : Slavismy a antislavismy za jara národů. Praha, Academia 1968.
OHLASY: [Rec.]: Pospíšil Ivo, Das Slawenthum und die Welt der Zukunft Ľudovíta Štúra, edice Josefa Jiráska, Wollmanovy Slavismy a antislavismy za jara národů a jejich přesahy. Zrkadlenie Zrcadlení 3, 2006, č. 4, s. 34-44.
literáti slovenskí; slavistika; Slovania; Štúr Ľudovít [1815-1856];

MFN 196 (2/447)
Boba, Imre : Novi pogled na povijest Moravie. Preispitivanje povijesnih izvora o moravskoj, Rastislavu, Sventopolku i sv. Braci Cirilu i Metodu. Split, Crkva u svijetu 1986. 166 s.
Veľká Morava; osobnosti veľkomoravské; slavistika; Rastislav; Svätopluk I. [cca 840-894]; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 255 (3/447)
Piffl-Perčevic, Theodor - Stirnemann, Alfred : Der heilige Method, Salzburg und die Slavenmission. Innsbruck - Wien, Tyrolia Verlag 1987. 470 s., 45 príl. [Pro Oriente 11.] Rec.: Machilek Franz, ZfO 42, 1993, č. 1, s. 85-87.
misie slovanské; slavistika; Veľká Morava; Salzburg [AT]; Metod [815-885];

MFN 819 (4/447)
Cyril a Metod. Personálna bibliografia. [Zost.]: Valachová, Milada. Žilina, Okresná knižnica Žilina 1990. 73 s.
bibliografie personálne; Veľká Morava; vierozvestci veľkomoravskí; slavistika; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 944 (5/447)
Fedor, Michal : Spolupatróni Európy ich odkaz na Slovensku. Košice, Spolok sv. Cyrila a Metoda 1990. 100 s. Rés. angl., nem.
Veľká Morava; slavistika; osobnosti veľkomoravské; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 1150 (6/447)
Ivantyšynová, Tatiana : K teoreticko-metodologickým aspektom formovania novodobých slovanských národov. SlNár 38, 1990, s.413-414. Rés. nem.
OHLASY: [rec.]: Gašparíková Viera, Slavistický výskum. Slavica Slovaca 26, 1991, s. 175-177.
metodológia; historiografia; národy slovanské; národy novodobé; slavistika;

MFN 1985 (7/447)
Turčány, Viliam : Najstaršia slovanská báseň. LT 3, 1990, č. 28, s. 3, 5.
slavistika;

MFN 2156 (8/447)
Avenarius, Alexander : Veľká Morava z pohľadu Byzancie. Diplomatické pozadie cyrilometodskej misie. HR 2, 1991, č. 3, s. 4-5.
slavistika; Veľká Morava; misia cyrilometodská; cyrilometodská misia; vzťahy byzantsko-veľkomoravské; vzťahy veľkomoravsko-byzantské; diplomacia; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 2325 (9/447)
Češmedžiev, Dimo : Constantin Kostenečki de l'origine de la langue de Cyrille et Methode. Études balkaniques 1991, č. 3, s. 52-64.
Veľká Morava; slavistika; vierozvestci veľkomoravskí; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 2412 (10/447)
Dvořáková, Daniela : Listina župana M. Kedy prišli starí Slováci do svojej vlasti? HR 2, 1991, č. 10, s. 31-32.
slavistika; Slováci;


[Search] [Index]
Abbreviation: