DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 19678 (1/4)
Gašpierik, Ľubomír : Utváranie podmienok pre spoločenskú reformu na Slovensku v 60. rokoch. In: Pokus o reformu v roku 1968. Banská Bystrica, TRIAN pre Inštitút vzdelávania odborov Slovenskej republiky 1999 s. 49-65.
1968; reforma 1968;

MFN 20124 (2/4)
Laluha, Ivan : Politické myslenie a politická reforma v 60. rokoch. In: Pokus o reformu v roku 1968. Banská Bystrica, TRIAN pre Inštitút vzdelávania odborov Slovenskej republiky 1999, s. 7-12.
politické myslenie; reforma 1968; 1968;

MFN 20454 (3/4)
Pokus o reformu v roku 1968. (Historicko-politologické pohľady.) [Zost.]: Pástor, Zoltán - Štefanský, Michal. Banská Bystrica [TRIAN pre Inštitút vzdelávania odborov Slovenskej republiky] 1999. 233 s. Ed. Najnovšie dejiny 2.
1968; reforma 1968;

MFN 23055 (4/4)
Zachar, Ján : Ideologické a právnoteoretické predpoklady politickej reformy v roku 1968. Nový vek 2, 2000, s. 53-74. Rés. angl. s. 74-75.
1968; reforma 1968;

[Search] [Index]
Abbreviation: