DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 14240 (1/8)
Pospíšil, Milan F. : Sme rozdielni, a predsa rovnakí. Ako vznikol rasizmus. HR 7, 1996, č. 4, s. 2-3.


MFN 42755 (2/8)
Švihranová, Jarmila : Nacistický idol s britskými koreňmi. Mystik rasy Houston Stewart Chamberlain. História revue 10, 2010, č. 3-4, s. 78-81, fot.
nacizmus; rasizmus; Chamberlain Houston Stewart [1885-1927];

Zdrojový dokument (História revue)

MFN 42788 (3/8)
Tulkisová, Jana : Nacistická politika voči "árijkám" na príklade brémskych lodeníc. In: Historické štúdie. Br., Katedra všeobecných dejín FF UK 2010, s. 238-252. Rés. angl. s. 252. NS-Politik gegenüber "Arierinnen" am Beispiel von Bremer Werfbetrieb. Ed. Acta historica Posoniensia, 16.
árijci; ženy; lodenice brémske; rasizmus;

Zdrojový dokument (Historické štúdie.)

MFN 43136 (4/8)
Búri, Martin : Reaction of the Slovak Catholic Church to Racial Act in the Slovak Historiography. In: Church and Ethnicity in History. Ostrava, University of Ostrava 2011, s. 149-158. Rés. slov. s. 158. Reakcie Katolíckej cirkvi na Slovensku proti rasovým zákonom v slovenskej historiografii.
cirkev katolícka; historiografia slovenská; rasizmus; zákony rasové;

Zdrojový dokument (Church and Ethnicity in History.)

MFN 44631 (5/8)
Švihranová, Jarmila : Popularizátor árijského mýtu. Životné osudy teoretika rasizmu Arthura Gabineaua. História revue 11, 2011, č. 1-2, s. 65-70, fot., obr.
mýty; rasizmus; Gabineau Joseph Arthur [1816-1882];

Zdrojový dokument (História revue)

MFN 45855 (6/8)
Kralčák, Peter : Rasová politika v prostredí slovenskej armády. In: Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012, s. 55-62.
armáda slovenská; vojenstvo; rasizmus;

Zdrojový dokument (Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka.)

MFN 48172 (7/8)
Nižňanský, Eduard - Hrabovský, Milan : Rasizmus, antisemitizmus, holokaust (anticiganizmus). Br., Stimul - centrum informatiky a vzdelávania FiF UK 2013. 309 s. Ed. Acta historica Posoniensia. Zv. 22.
rasizmus; antisemitizmus; holokaust; anticiganizmus; Rómovia; Židia; Nemecko;

MFN 48611 (8/8)
Švihranová, Jarmila : Arthur Gobineau a kľúč k dejinám - život a dielo autora Eseje o nerovnosti ľudských rás (1816 - 1882). In: Historické štúdie. Br., Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 2013, s. 174-190. Rés. angl. s. 190. Ed. Acta historica Posoniensia. Zv. 21.
rasizmus; rasy; 1816-1882; Nemecko; Gobineau Arthur [1816-1882];

Zdrojový dokument (Historické štúdie.)

[Search] [Index]
Abbreviation: