DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 13 (1/1346)
Stodola, Emil Miloslav : Prelom. Spomienky, úvahy, štúdie. Praha, Leopold Mazáč 1933.
OHLASY: [rec.]: Kovačka Miloš, Prelom Emila Stodolu. BiografŠt 26, 1999, s. 123-129. [Liptovský Mikuláš - Bratislava]
pramene; politici slovenskí; bohemika; Stodola Emil [1862-1945];

MFN 27 (2/1346)
Dr. Jozef Tiso o sebe. [Doslov]: Paučo, Jozef. Passaic, Slovenský katolícky sokol 1952. 359 s.
OHLASY: [Analýza]: Grácová Genovéva, Analýza knihy: Dr. Jozef Tiso o sebe. In: Maruniak, Peter - Grácová, Genovéva: Bližšie k poznaniu pravdy. Martin, MS 2007, s. 235-251.
politici slovenskí; Tiso Jozef [1887-1947];

MFN 108 (3/1346)
General Milan R. Stefanik. 1880-1980. Historical Profile. New York The Slovak-American Cultural Center in New York 1981. 98 s.
politici slovenskí; generáli slovenskí; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 299 (4/1346)
Garlicki, A. : Józef Pilsudski 1867-1935. Warszawa, Czytelnik 1988. 720 s.
OHLASY: [rec.]: Valenta J., HČ 38, 1990, s. 291-294.
politici poľskí; Pilsudski Józef Klemens [1867-1935];

MFN 1117 (5/1346)
Hral Lenin s Hitlerom šach? HR 1, 1990, č. 1, s. 30. [Prevzaté z časopisu Geschichte, č.73, 1986.]
šach; politici nemeckí; politici sovietski; vzťahy sovietsko-americké; vzťahy americko-sovietske; Lenin Vladimír Iľjič [1870-1924]; Hitler Adolf [1889-1945];

MFN 1488 (6/1346)
Masaryk, Tomáš Garrigue : A világforradalom 1914-1918. [Svetová revolúcia 1914-1918.] [Zost., dosl. a pozn. nap.]: Szarka, László. [Z češ. prel.]: Bába Iván. Bp., Európa Könyvkiadó 1990. 516 s.
politici; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 1936 (7/1346)
Štvrtecký, Štefan : Náš Milan Rastislav Štefánik. Br., Smena 1990. 304 s.
OHLASY: rec.: Zuberec Vladimír, HČ 39, 1991, č. 6, s. 676-677.
politici slovenskí; Československo; Bohemika; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 2075 (8/1346)
Zodpovednosť a vina Klementa Gottwalda. HR 1, 1990, č. 3, s. 22-24. [Z pamätí J.Uhera.]
politici; Československo; Gottwald Klement [1896-1953];

MFN 2081 (9/1346)
Zuberec, Vladimír : Človek a čin. Br., Osvetový ústav 1990. 35 s. [Milan Rastislav Štefánik]
politici slovenskí; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 2136 (10/1346)
Aich, Peter : Regent so zlou pamäťou. Nad spomienkami Miklósa Horthyho. HR 2, 1991, č. 5, s. 18-19.
politici maďarskí; Horthy Miklós;


[Search] [Index]
Abbreviation: