DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2 (1/17)
Saulnier du Verdier, Gilbert : Abbregé d l'histoire des Turcs. Prehľad dejín Turkov. Lyon, 1681 / 1682. [Historická tlač]
OHLASY: [Analýza]: Markusková Helena, Historiografická analýza časti knihy Abbregé de l'histoire des Turcs venujúcej sa dobytiu pevnosti Nové Zámky roku 1663 Turkami. Acta historica Neosoliensia 9, 2006, s. 387-394.
pevnosti; Turci; Osmanská ríša; Nové Zámky;

MFN 6594 (2/17)
Hradská, Katarína : Za bránou Malej pevnosti. Reportáž. HR 4, 1993, č. 1, s. 33.
Terezín [CZ];

MFN 12394 (3/17)
Štollmann, Vladimír : Nápis z pevnosti Dura v Mezopotámii. HR 6, 1995, č. 8, s. 30.
    OHLASY: Polemika: Kmeť Andrej, O nápise v Dure. HR 6, 1995, č. 10, s. 27; Rumánek Ivan, Ohlas lingvistu. HR 6, 1995, č. 10, s. 27-28; Valachovič Pavol, Záhadný nápis? Ako pre koho! HR 6, 1995, č. 10, s. 28; Horák Antonín, Obrana nápisu na pevnosti Dura. HR 7, 1996, č. 5, s. 25-26; Valachovič Pavol, Zbytočná diskusia? HR 7, 1996, č. 5, s. 26.
Dura;

MFN 19979 (4/17)
Klein, Bohuš : Pevnostná výstavba na území Slovenska do 10. storočia. Historický zborník 9, 1999, s. 33-48. - S. 49 Rés.: Festungsbaum auf dem Gebiet der Slowakei bis zum 10. Jahrhundert.
pevnosti; 10. storočie;

MFN 22525 (5/17)
Rajtár, Ján : Kastel v Iži - hraničná pevnosť na Dunaji. Pamiatky a múzeá 2000, č. 3, s. 34-38.
hraničná pevnosť; pevnosti hraničné; Iža [okres Komárno]; okres: Komárno; Dunaj;

MFN 29495 (6/17)
Utajené pevnosti. Československé opevnění z let 1936-1938 na jižní Moravě. Malý průvodce. Nap. kol. aut. Brno, Spolek přátel čs. opevnění 2003. 613 s.
OHLASY: [anot.]: Čaplovič N., Vojenská história 7, 2003, č. 3, s. 156-158.
Československo; opevnenia československé; 1936-1938; Morava južná;

MFN 31262 (7/17)
Poloncarz, Marek : Duchovenstvo v policejní věznici malá pevnost Terezín v letech 1940-1945. In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2. Liptovský Mikuláš, Tranoscius Múzeum SNP v Banskej Bystrici 2004, s. 266-279.
Ekumenizmus; Odboj; Duchovenstvo; Cirkev; Väznice; 1940-1945; Pevnosti; Terezín [CZ];

Zdrojový dokument (Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2.)

MFN 32803 (8/17)
Kupka, V. : Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Praha, Nakladatelství Libri 2005. 486 s.
OHLASY: [Rec.]: Dangl Vojtech, Vojenská história 10, 2006, č. 1, s. 113-115.
15.-20. storočie; vojenstvo; pevnosti obranné;

MFN 34045 (9/17)
Chorvát, Peter : Svedok pohnutých čias. Rozprávanie o pevnosti Brest. História revue 6, 2006, č. 2, s. 42-43, fot.
pevnosti; vojenstvo; Brest;

Zdrojový dokument (História revue)

MFN 34860 (10/17)
Markusková, Helena : Historiografická analýza časti knihy Abbregé de l'histoire des Turcs venujúcej sa dobytiu pevnosti Nové Zámky roku 1663 Turkami. Acta historica Neosoliensia 9, 2006, s. 387-394.
Osmanská ríša; pevnosti; 1663; Turci; Nové Zámky;

Zdrojový dokument (Acta historica Neosoliensia)


[Search] [Index]
Abbreviation: