DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 5955 (1/3)
Boime, Albert : Perestrojka and the Destabilization of the Soviet monuments. Ars 1993, č. 2-3, s. 211-226. Rés. slov.


MFN 21006 (2/3)
Barnovský, Michal : Sovietska "perestrojka", vedenie KSČ a ľavicové opozičné prúdy. In: Cesty k novembru 1989. Red. rada: Laluha, Ivan - Uher, Ján - Autrata, Oto. Br., Spoločnosť Alexandra Dubčeka vo vydavateľstve Nová práca 2000, s. 7-18.
vzťahy sovietsko-československé; vzťahy československo-sovietske; KSČ; perestrojka; Dubček Alexander [1921-1992];

MFN 37522 (3/3)
Anušauskas, Arvydas : Litovský faktor. Obdobie ekonomickej reštrukturalizácie (perestrojky) a spravodajských technológií. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 135-139.
ekonomika; perestrojka; KGB;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

[Search] [Index]
Abbreviation: