DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 7496 (1/2)
Polakovič, Daniel : K dejinám orientalistiky v školstve na Slovensku v 15.-18. storočí. AJudSl 1, 1993, č. 1, s. 82-104. [Sú spomínané mestá Trnava, Košice, Bratislava, Banská Bystrica, Kremnica, Modra.]
orientalistika; školstvo; Trnava; Košice; Bratislava; Banská Bystrica; Kremnica; Modra.;

MFN 34909 (2/2)
Meszárosová, Klára : Knihy Safveta Bega Bašagica vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Studia Bibliographica Posoniensia 1, 2006, s. 95-106. Rés. angl. s. 106-107 The Books of Salfet Beg Bašagic in the Holdings of the University Library in Bratislava.
rukopisy arabské; rukopisy perzské; orientalistika; knižnica univerzitná; 1924; Univerzitná knižnica; knižnice; rukopisy turecké; Perzia; Bašagic Salfet Beg [1870-1934];

[Search] [Index]
Abbreviation: