DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 1144 (1/58)
Irša, Rudolf : Holíč - dejiny a súčasnosť. 1. časť. Dejiny do roku 1918 a pamiatky. Holíč - Skalica, MsNV - Záhorské múzeum 1990. 57 s.
Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 1145 (2/58)
Irša, Rudolf : Nález črepniska v holíčskej manufaktúre. Múzeum 35, 1990, č. 4, s. 76.
Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 1200 (3/58)
Kalesný, František : C.K. továreň na majolikový riad v Holíči. VlČ 39, 1990, s. 182-186.
Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 2333 (4/58)
Čomaj, Pavel : 75 rokov Naftového podniku v Gbeloch. ZbBM 15, 1991, s. 83-113. Rés. nem., angl.
Gbely [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 2653 (5/58)
Irša, Rudolf : Holíčska manufaktúra. Dejiny. Črepnisko z roku 1789. Skalica, Záhorské múzeum 1991. 118 s.
Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 2706 (6/58)
Kalesný, František : Leopold Jos. Schmalhofer - maliar holíčskej továrne na majolikový riad. Múzeum 36, 1991, č. 2, s. 46-47.
Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica; Schmalhofer Leopold Joseph;

MFN 3386 (7/58)
Suchý, Bedrich : Kopčianske kroje. Skalica, Záhorské múzeum 1991. 14 s. [Záhorie]
Kopčany [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 3714 (8/58)
Appel, Rudolf : Barokový žrebčinec v Kopčanoch. Záhorie 1, 1992, č. 1, s. 27-29.
Kopčany [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 3715 (9/58)
Appel, Rudolf : Valentín Vayay de Vaga, šľachtic kopčiansky. Záhorie 1, 1992, č. 4, s. 13. [Okres Senica.]
Kopčany [okres Skalica]; okres: Skalica; Vaga Valentín Vayay de; Vayay Valentín de Vaga;

MFN 3744 (10/58)
Bakošová, Jindra : Kolekcia holíčskej keramiky v zbierkach Historického múzea SNM. Pamiatky a múzeá 1992, č. 4, s. 23-25.
Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica;


[Search] [Index]
Abbreviation: