DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 500 (1/61)
Kubalová, Elena : Stráža 1439 - 1989. 550. výročie založenia Stráže. Žilina, Okresné osvetové stredisko 1989. 60 s.
Stráže [okres Senica]; okres: Senica;

MFN 936 (2/61)
Falťanová, Ľubica : Expozícia o dejinách družstevníctva na Slovensku. SlNár 38, 1990, s. 483-484. [Sobotište]
Sobotište [okres Senica]; okres: Senica;

MFN 1356 (3/61)
Kubiš, Milan : Unín, obec spevu hudby a tanca. Posvätná úcta k tradíciám. KrSl 67, 1990, č. 11, s. 16-19. [Unín, okres Senica.]
Unín [okres Senica]; okres: Senica;

MFN 3144 (4/61)
Palkovič, Konštantín : Tradičné poľnohospodárstvo v Brodskom. Agrikultúra 23, 1991, s. 71-100.
Brodské [okres Senica]; okres: Senica;

MFN 3492 (5/61)
Tomčíková, Katarína : Archeologický výskum v Lakšárskej Novej Vsi. VlČ 40, 1991, s. 125-128. Súbežný text angl. [Lakšárska Nová Ves okres Senica.]
Lakšárska Nová Ves [okres Senica]; okres: Senica;

MFN 3493 (6/61)
Tomčíková, Katarína : Včasnoslovanské sídliskové nálezy v Lakšárskej Novej Vsi. ZbSNM 85-Archeológia 1, 1991, s. 69-84. Rés. nem., rus.
Lakšárska Nová Ves [okres Senica]; okres: Senica;

MFN 3608 (7/61)
Zachar, Lev : Keltské sídlisko pri obci Studienka, okr.Senica. VlČ 40, 1991, s. 113-115. Súbežny text angl.
Studienka [okres Senica]; okres: Senica;

MFN 3690 (8/61)
1992 jubilejný rok obce Unín. 600 rokov od prvej písomnej zmienky o Uníne. 500 rokov farského kostola zasväteného sv. Martinovi. 100 rokov od založenia dychovej hudby. Unín, Obecný úrad 1992. 55 s. + fot. príl.
obce, Slovensko; Unín [okres Senica]; okres: Senica;

MFN 3716 (9/61)
Appel, Rudolf : Zabudnuté "Farské". Záhorie 1, 1992, č. 2, s. 16-18. [Robotnícka kolónia vo Farskom, okres Senica.]
Farské [okres Senica]; okres: Senica;

MFN 3978 (10/61)
Drahošová, Viera : Vzácny nález z Kátova. Záhorie 1, 1992, č. 2, s. 19. [Okres Senica.]
Kátov [okres Senica]; okres: Senica;


[Search] [Index]
Abbreviation: